Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Doeke H HellemaDoeke Hellema, de pakesizzer fan de bekende ‘kronykboer’ Hellema, gie al jong fan syn bertegrûn Achlum ôf om yn Utert te studearjen. Hy wie tûk, promovearre sels twa kear en reizge as marinedokter oer de wrâld, sabeare tsjin it sin: leafst kaam er werom nei Achlum. It iene nei it oare obstakel kearde dat op. Net altyd in oar syn skuld.

Lês mear yn nûmer 4 fan 2017.