Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

aef goed 400 250Aefje Jacobs, berne yn 1610 yn Dokkum, wie ien fan de talrike frjemdlingen dy’t Amsterdam yn de 17de iuw befolken. Se liet it gers net ûnder de fuotten groeie, en sette mannich haadstedske notabele ûnder druk, mar dochs rûn it net goed mei har ôf. Har skiednis lit sjen dat it Amsterdam fan de Gouden Iuw foar Fryske ymmigranten in ‘wreed paradys’ wêze koe.

Lês mear yn nûmer 4 fan 2016.