Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

MetdetreinnaarIndia

Sels mei in Tomtom is it even sykjen yn Weststellingwerf om it plak op dizze foto te finen. Oer lân fiert in skulpepaad by de Helomavaart del nei in ferburgen buorskip by de Scheeneslûs. Kafee De Laatste Stuiver, sichtber achter de mannen op de rjochteroever, is hjoed-de-dei in wenhûs. Derneist rint in paad yn de rjochting fan de Rietvink, ien fan de seis mûnen dy't de Groote Veenpolder nei har oprjochting yn 1847 bemealle moasten.

 Lês mear yn nûmer 6 fan 2015.