Sjoerd Schaaf, een Friese patriot

Sjoerd Pieters Schaaf, timmerman in Vrouwenparochie, raakte eind 18de eeuw verzeild in de wilde politieke omwentelingen van zijn tijd. Hij was een idealist die actief meevocht voor vrijheid, gelijkheid en vooral broederschap. Maar uiteindelijk raakte hij alles wat hem dierbaar was -vrouw, werk, kinderen, geboortedorp- kwijt en kwam eenzaam aan zijn einde.

Lees meer in nummer 2 van 2017.

Verder in dit nummer

In dit nummer: Fryslân 2017-2

Jaco Muller uit Dokkum

Jaco Muller van Dokkum was het schoolvoorbeeld van opgroeien voor galg en rad, temeer omdat zowel galg als rad in zijn tijd, begin 18de eeuw, gangbare strafmiddelen waren. Muller reisde door stad en land met zijn kompanen, een spoor van oplichterij achter zich latend. In Amsterdam liep hij tegen de lamp.
In dit nummer: Fryslân 2017-2

Een Duitse deserteur

Een deserteur is een verrader die zijn kameraden in de steek laat, zo luidt de volkswijsheid. Dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is, bewijst het wonderlijke levensverhaal van Joseph Laubacher. Hij is Elzasser en daardoor bij het begin van de Eerste Wereldoorlog soldaat in Duitse dienst, eind 1918 is hij plots Fransman. Tussendoor is hij paardenslachter in Sumar, waar hij ook zijn geliefde vindt.
In dit nummer: Fryslân 2017-2

Brave portretschilder

Willem Bartel van der Kooi was een braaf en leergierig ventje uit Augustinusga die met eindeloos geduld het schilderambacht onder de knie kreeg en een geliefde portretschilder van de Friese elite werd. Toch kon hij ook activistisch zijn: hij wierp zich letterlijk in de strijd om bij de vernielingen in de Grote Kerk in Leeuwarden (1795) kunstschatten te redden.