Op het boerenerf

Een boerderij is van oudsher meer dan de boerderij zelf. Er zijn bijgebouwen zoals stookhutten, koetshuizen en varkenshokken. Vaak vergaan ze, de functie is vervallen, opknappen is duur. De Boerderijenstichting heeft opgezocht wat er nog is, en wil de kennis daarover verspreiden.

Verder in dit nummer

In dit nummer: Fryslân 2021-1

Strijder voor ‘Fryske kriten’

Wat heeft Bonne Sjoukes Hylkema (1862-1935) als propagandist voor het Fries veel werk verzet. Hij schreef toneelstukken, die erg populair waren bij het publiek. Inmiddels is hij echter totaal vergeten, zijn stukken worden niet meer gespeeld.
In dit nummer: Fryslân 2021-1

Lutske van Dekema

Het pas ontdekte vrouwenportret van Lutske van Unia is een rijke aanwinst voor de geschiedenis van Dekema State – en voor die van Friesland in de Gouden Eeuw. De jonge weduwe is afgebeeld met in het verschiet Dekema State, met formele siertuin.
In dit nummer: Fryslân 2021-1

De Galama’s en hun dammen

Galamadammen kennen we van het aquaduct bij Koudum. Maar wat zijn dan die dammen? En wat betekenen de waternamen daar?: Morra, Kuilart, Holken, Oarden, Âlde Karre, Swarte Wâlde en Fluezen. Het is de turf die ze verbindt.