In dit nummer: Fryslân 2021-4

Dame met pit

Trui Jentink (1852-1918) was een ‘pittige figuur die geen blad voor de mond nam.’ Ze schreef haar vingers blauw en hield felle toespraken over de rechten van vrouwen en de noodzaak van drankbestrijding. Opgevoed in een deftig Nederlands milieu gebruikte ze meestal het Fries.
In dit nummer: Fryslân 2021-4

Succesvol ambachtsman

Hoite Goderts Born kwam uit een slecht nest, groeide op in een Amsterdams tehuis, maar maakte carrière in het ambacht van loodgieter en leidekker, aan de Amelandspijp in Leeuwarden. Hij kreeg prestigieuze opdrachten en wist ook als vastgoedhandelaar van wanten.
In dit nummer: Fryslân 2021-4

Walvisvaart van Vlieland

‘Als wegwijzers staan witte walvischkaken’ dichtte Slauerhoff. In 1919 schilderde Betzy Akersloot-Berg deze merkwaardige grafpalen. Gedicht, schilderij en grafmonumenten verwijzen naar een onderbelicht fenomeen: het opvallend grote getal Vlielander commandeurs dat in de Gouden Eeuw bij de walvisvaart was betrokken.
In dit nummer: Fryslân 2021-4

Levende Friese identiteit

'Tiden hawwe tiden' is de weerslag van een studie naar de geschiedenis van de Friese dierenrassen, landbouwgewassen en fruitrassen. Hiermee legde Johannes Spyksma onvermoeibaar het fundament onder de kennis van het Friese levend erfgoed, in zijn ogen deel van de Friese identiteit.

Historisch tijdschrift Fryslân

Historisch tijdschrift Fryslân is als geschiedenistijdschrift een getrouwe afspiegeling van onze provincie: een eigengereid verleden, rijk gedocumenteerd, uitbundig geïllustreerd en zorgvuldig gearchiveerd. De redactie van historisch tijdschrift Fryslân geeft aan dat boeiende verleden een publieksvriendelijk gezicht. Elke uitgave bevat zo’n acht artikelen, vaak is er een aansprekend thema met een actuele link.

Daarnaast zijn er vaste rubrieken, bijvoorbeeld over de stand van het Friese historisch onderzoek, en tal van losse artikelen. Belangrijk is het ‘service-deel’, met boekbesprekingen, kalender en nieuws.

Historisch tijdschrift Fryslân verschijnt zesmaal per jaar.