In dit nummer: Fryslân 2021-1

Strijder voor ‘Fryske kriten’

Wat heeft Bonne Sjoukes Hylkema (1862-1935) als propagandist voor het Fries veel werk verzet. Hij schreef toneelstukken, die erg populair waren bij het publiek. Inmiddels is hij echter totaal vergeten, zijn stukken worden niet meer gespeeld.
In dit nummer: Fryslân 2021-1

Lutske van Dekema

Het pas ontdekte vrouwenportret van Lutske van Unia is een rijke aanwinst voor de geschiedenis van Dekema State – en voor die van Friesland in de Gouden Eeuw. De jonge weduwe is afgebeeld met in het verschiet Dekema State, met formele siertuin.
In dit nummer: Fryslân 2021-1

De Galama’s en hun dammen

Galamadammen kennen we van het aquaduct bij Koudum. Maar wat zijn dan die dammen? En wat betekenen de waternamen daar?: Morra, Kuilart, Holken, Oarden, Âlde Karre, Swarte Wâlde en Fluezen. Het is de turf die ze verbindt.
In dit nummer: Fryslân 2021-1

Op het boerenerf

Een boerderij is van oudsher meer dan de boerderij zelf. Er zijn bijgebouwen zoals stookhutten, koetshuizen en varkenshokken. Vaak vergaan ze, de functie is vervallen, opknappen is duur. De Boerderijenstichting heeft opgezocht wat er nog is, en wil de kennis daarover verspreiden.

Historisch tijdschrift Fryslân

Historisch tijdschrift Fryslân is als geschiedenistijdschrift een getrouwe afspiegeling van onze provincie: een eigengereid verleden, rijk gedocumenteerd, uitbundig geïllustreerd en zorgvuldig gearchiveerd. De redactie van historisch tijdschrift Fryslân geeft aan dat boeiende verleden een publieksvriendelijk gezicht. Elke uitgave bevat zo’n acht artikelen, vaak is er een aansprekend thema met een actuele link.

Daarnaast zijn er vaste rubrieken, bijvoorbeeld over de stand van het Friese historisch onderzoek, en tal van losse artikelen. Belangrijk is het ‘service-deel’, met boekbesprekingen, kalender en nieuws.

Historisch tijdschrift Fryslân verschijnt zesmaal per jaar.