De Friese houtvaarders

De zeevarende Nederlandse gewesten hadden gedurende de 16de eeuw een enorme behoefte aan hout. Het eigen bosareaal schoot tekort, waardoor het hout werd gehaald uit de Ardennen, Duitsland, Scandinavië en het Oostzeegebied. Onder de Nederlandse houttransporteurs speelden vooral de Friese schippers een opvallend actieve rol.

De gedekte tafel

Uit Friese adellijke families zijn prachtig geborduurde beddenlakens en kussenslopen en de mooiste en meest bijzondere sets tafellinnen bewaard gebleven. Bijvoorbeeld die van de schoonzusters Lucia van Eysinga en Lucia van Meckema. Zij laten zelfs nieuwe dessins ontwikkelen en ook daarin hun namen en wapens weven.

De Broekster zwanenjacht

Het gebied waar iemand zwanen mag houden en er op jagen heet zwanenjacht, in Friesland swannekrite geheten. Deze rechten bestaan niet meer en het was een heel gepuzzel om uit te zoeken waar de grenzen van de Sickinga of Broekster zwanenjacht lagen.

Popma’s beelden

Kunstenaar Jentje Popma heeft een aantal standbeelden gemaakt van historische Friese figuren, die zijn vakmanschap goed laten zien. Hij had graag meer gemaakt, maar lang niet altijd ging in Fryslân de opdracht voor een beeld naar een provinciale kunstenaar. Popma kon zich daar bijzonder boos over maken.