Ynhâldsopjefte Fryslân 1995 o/m 2020

Ynhâldsopjefte Fryslân 1995 o/m 2020

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Jo kinne gebrûk meitsje fan de sykfunksje yn jo browser ("Ctrl F" of "appeltje F") om yn dizze ynhâldsopjefte te sykjen.

Jiergong 1 (1995), nûmer 1

 • Redactie, ‘Fryslân: forum voor geschiedenis, archeologie en cultuur,’ Fryslân 1;1 (1995), 3.
 • Johan Frieswijk, ‘Een Friese krant over zijn oorlogsverleden,’ Fryslân 1;1 (1995), 4-5.
 • Hans Mol, ‘Getijdenboek uit Fries klooster voor de Provinciale Bilbiotheek,’ Fryslân 1;1 (1995), 6.
 • Paul Kok, ‘De noordelijke steden op weg naar het jaar 2000: een historisch perspectief,’ Fryslân 1;1 (1995), 7-8.
 • Jacob van Sluis, ‘Verboden verdraagzaamheid, of: Voltaire in Friesland,’ Fryslân 1;1 (1995), 9.
 • Meindert Schroor, ‘De ‘Dresdener Atlas’: een verzameling zestiende eeuwse plattegronden van Friese en andere plaatsen,’ Fryslân 1;1 (1995), 10-11.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Anne,’ Fryslân 1;1 (1995), 11-12.
 • Yme Kuiper, ‘Een echte Rembrandt in Harlingen?’ Fryslân 1;1 (1995), 13-16.
 • A.B.C. de Vries, ‘Moeilijke mensen,’ Fryslân 1;1 (1995), 16.
 • Johan Frieswijk, ‘Fingearre Piebenga as Flaamske ‘canard’,’ Fryslân 1;1 (1995), 17.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd FRYSLAN. Skeind terpsymboal,’ Fryslân 1;1 (1995), 18.
 • René Kunst, ‘Slauerhoff in veel woorden te weinig recht gedaan,’ Fryslân 1;1 (1995), 19-20.
 • Evert Kramer, ‘Een lichtvoetig archeologisch publieksboek,’ Fryslân 1;1 (1995), 21-22.

Jiergong 1 (1995), nûmer 2

 • Michiel Roding, ‘Het nieuwe Fries Museum in de oude Kanselarij: een tussenbalans,’ Fryslân 1;2 (1995), 3-6.
 • Oebele Vries, ‘Algemien Ryksargyf Brussel: ‘Fundgrube fan Frysk argyfmateriaal’,’ Fryslân 1;2 (1995), 7-8.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Nyk,’ Fryslân 1;2 (1995), 9-10.
 • Hotso Spanninga, ”Het is hier wonderlijck volck, vylain, veranderlijck, hoofdich een heel quaetspreekent,” Fryslân 1;2 (1995), 10-13.
 • A.B.C. de Vries, ‘Gratulálok,’ Fryslân 1;2 (1995), 14.
 • Johan Frieswijk, ‘Op zoek naar S.J. van der Molen, volkskundige en historicus,’ Fryslân 1;2 (1995),15-18.
 • Jacob van Sluis, ‘Studiepunten uit Franeker,’ Fryslân 1;2 (1995), 18-19.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd Fryslân. Rudige rekreaasjevilla’s,’ Fryslân 1;2 (1995), 20.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Heeft het Friese verleden wel een toekomst?’ Fryslân 1;2 (1995), 21-22.
 • Yme Kuiper, ‘A-BE, A-BE, A-BE,’ Fryslân 1;2 (1995), 23-25.
 • Wiebe Bergsma, ‘In nij boek oer de Republyk,’ Fryslân 1;2 (1995), 26-27.
 • Meindert Schroor, ‘Turfwinning in Noord-Nederland: Een overzicht van vier eeuwen commerciële veengraverij,’ Fryslân 1;2 (1995), 27-29.
 • Evert Kramer, ‘Romeinen, Friezen en Franken,’ Fryslân 1;2 (1995), 29-30.

Jiergong 2 (1996), nûmer 1

 • Johan Frieswijk, ‘Spahr: in academicus dy’t skriuwe koe,’ Fryslân 2;1 (1996), 3-6.
 • Gieneke Arnolli, ‘Lutz van Walta is weer weg,’ Fryslân 2;1 (1996), 6-7.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Odolfus,’ Fryslân 2;1 (1996), 8-9.
 • Wiebe Bergsma, ‘Tellen in de zeventiende eeuw: Gereformeerden in Heeg,’ Fryslân 2;1 (1996), 9-11.
 • Hans Mol, ‘Zielmissen en studiegelden. Vier boekjes over Friese lenen,’ Fryslân 2;1 (1996), 11-14.
 • A.B.C. de Vries, ‘Verzoek,’ Fryslân 2;1 (1996), 15.
 • Meindert Schroor, ‘Harlingen vóór 1550. Enkele kanttekeningen bij de laat-middeleeuwse stad,’ Fryslân 2;1 (1996), 15-18.
 • Hans de Haan, ‘De ‘Elbers’ vlag van Ameland gerestaureerd,’ Fryslân 2;1 (1996), 19-20.
 • Marlies Stoter, ‘Dominicaanse penkandelaren terug in Leeuwarden. De omzwervingen van achttiende eeuws kerkzilver,’ Fryslân 2;1 (1996), 21-23.
 • René Kunst, ‘Zeeman op de klippen. De fictie verduisterd door het feit,’ Fryslân 2;1 (1996), 24.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Het blokhuis en de middeleeuwen van Stavoren,’ Fryslân 2;1 (1996), 24-27.
 • Jacob van der Vaart, ‘It romtlik byld en de romtlike ûntjouwing fan de Fryske âlve stêden aanst te boek,’ Fryslân 2;1 (1996), 28.
 • Hotso Spanninga, ‘Undersyk nei de ynwenners fan Ljouwert yn’e santjinde ieu,’ Fryslân 2;1 (1996), 29.
 • René Kunst, ‘Historische verenigingen in Friesland. Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden,’ Fryslân 2;1 (1996), 30.

Jiergong 2 (1996), nûmer 2

 • Evert Kramer en Albert Lanting, ‘Friesland en het Vroege Neolithicum. Een disselbijl uit Opperkooten,’ Fryslân 2;2 (1996), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Le beau monde de Leewarde. Aristocratische levensvormen in Friesland en Overijssel rond 1800,’ Fryslân 2;2 (1996), 5-7.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Melliffus,’ Fryslân 2;2 (1996), 7-9.
 • Saskia Bak, ‘Verborgen voorstelling. Restauratie van een portret van Adriaan van Cronenburg,’ Fryslân 2;2 (1996),10-12.
 • Meindert Schroor, ‘Uit Koninklijk Bezit. Een ‘priuwke’ uit de schatkamers van de Oranjes,’ Fryslân 2;2 (1996), 13.
 • Goffe Jensma, ‘Duizenden intellectuelen. Het geleerde Friesland: een mythe ontzenuwd?’ Fryslân 2;2 (1996), 14-16.
 • Rients Faber, ‘Begeliedend boek by Fryske testaminten. Zorgen voor Zekerheid,’ Fryslân 2;2 (1996), 17-19.
 • Jurjen Bos, ‘Honderden monumenten erbij. Terpzolen in Friesland,’ Fryslân 2;2 (1996), 19-20.
 • Meindert Schroor, ‘Archeologie en geschiedenis. Verborgen verleden belicht,’ Fryslân 2;2 (1996), 21-23.
 • Jacob van Sluis, ‘De moeizame weg naar een verenigde gereformeerde gemeente: A plus B in Sint Annaparochie,’ Fryslân 2;2 (1996), 24-25.
 • Rita Mulder-Radetzky, ‘Nassause besittingen in handen van het nieuwe patriciaat in Friesland,’ Fryslân 2;2 (1996), 26.
 • Joop Woudstra, ‘750 jaar Predikheren in Leeuwarden,’ Fryslân 2;2 (1996), 27-28.
 • A.B.C. de Vries, ‘Vervelend,’ Fryslân 2;2 (1996), 28.
 • Harm Nijboer, ‘It Sudertrimdiel. Tuorkefretters en Terpgravers,’ Fryslân 2;2 (1996), 29.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd Fryslân. Neaken en bleat: ferdwinende houtsingels by Noardburgum,’ Fryslân 2;2 (1996), 30.
 • Frederik H.K. van der Schuit, ‘Historische verenigingen in Friesland. Freonen fan de Argiven yn Fryslân,’ Fryslân 2;2 (1996), 31-32.
 • Jacob van der Vaart, ‘De gemeente-kaartsjes fan Jacob Kuyper,’ Fryslân 2;2 (1996), 34-35.

Jiergong 2 (1996), nûmer 3

 • Hotso Spanninga, ‘Boekerij in de branding. De Provinsjale Bibliotheek fan Fryslân op een tweesprong?’ Fryslân 2;3 (1996), 3-6 (naschrift in nr. 3;1, p. 24).
 • Harm Oldenhof, ‘Bitgum en Tolsum,’ Fryslân 2;3 (1996), 7-8.
 • C.A. Tamse, ‘Egodocumenten en de historiografie van de politieke cultuur,’ Fryslân 2;3 (1996), 8-10.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Dodo fan Haske,’ Fryslân 2;3 (1996), 11-13.
 • A.B.C. de Vries, ‘Onzichtbaar,’ Fryslân 2;3 (1996), 13.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Terpzolen, dorpsterpen en een actieplan,’ Fryslân 2;3 (1996), 14-16.
 • Johan Frieswijk en Meindert Schroor, ‘Scheidend museumdirecteur Rik Vos: Friese collectie uniek in Nederland,’ Fryslân 2;3 (1996), 16-18.
 • René Kunst, ‘Jan Janszoon Starter. Dichter in Leeuwarden in de vroege zeventiende eeuw,’ Fryslân 2;3 (1996), 19-21.
 • Hans Algra, ‘Op zoek naar de onbekende melodieën in Starters Friesche Lusthof,’ Fryslân 2;3 (1996), 21-23.
 • Jacob van Sluis, ‘Ds. J. Ketelaar uit Drachten. De profeet van de Blauwe Revolutie,’ Fryslân 2;3 (1996), 24-25.
 • Douwe Kootstra, ‘Te djoer ferline,’ Fryslân 2;3 (1996), 25.
 • Jacques van Gent, ‘In inkeld blêd dat trillet,’ Fryslân 2;3 (1996), 26.
 • Samme Zijlstra, ‘Nogmaals duizenden intellectuelen,’ Fryslân 2;3 (1996), 27-28.
 • Hans Mol, ‘Titus Brandsma wie karmelyt,’ Fryslân 2;3 (1996), 33.

Jiergong 2 (1996), nûmer 4

 • Yme Kuiper, ‘Mata Hari tussen Proust en Céline. ’s Werelds bekendste Friezin als symbool van haar tijd,’ Fryslân 2;4 (1996), 3-5.
 • Oebele Vries, ‘In skildere portret fan Joachim Hopperus,’ Fryslân 2;4 (1996), 6-7.
 • L.H. Bouma, ‘Sicco van Goslinga’s Oantinkens oan de Spaanske Suksesjeoarloch yn it Frysk,’ Fryslân 2;4 (1996), 8-11; 3;2 (1997) , 16-19; 3;3 (1997), 17-19 en 3;4 (1997), 17-18 & 20.
 • Gieneke Arnolli, ‘De gouden zweep,’ Fryslân 2;4 (1996), 12-14.
 • Jacob van Sluis, ‘Wy Friezen knibbele allinne foar God. De Nieuw-Apostolische kerk in Friesland,’ Fryslân 2;4 (1996), 15-16.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Enkele akkers in Dongjum: erfgoedplanning in het Friese koninkrijk,’ Fryslân 2;4 (1996), 17-19.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Maria fan Starum,’ Fryslân 2;4 (1996), 19-21.
 • Alexander Jager en Evert Kramer, ‘Op het spoor van een Friese potestaat,’ Fryslân 2;4 (1996), 22-24.
 • Jacob van der Vaart, ‘Nochris Jacob Kuyper’s gemeente-atlas fan Fryslân,’ Fryslân 2;4 (1996), 25.
 • Rolf van der Woude, ‘Het wel en wee van een Leeuwarder bedrijf,’ Fryslân 2;4 (1996), 26.
 • Evert Kramer, ‘Historische verenigingen in Friesland. Werkgroep Archeologie Streekmuseum Tytsjerkstradiel,’ Fryslân 2;4 (1996), 28.

Jiergong 3 (1997), nûmer 1

 • Meindert Schroor, ‘Een Amstelfries over Friesland. Theun de Vries 90 jaar,’ Fryslân 3;1 (1997), 3-5; naschrift in 3;2 (1997), 26.
 • B. van Haersma Buma, ‘Fries Genootschap – 1881 – Fries Museum. De relatie tussen een oude bekende en een vernieuwd museum,’ Fryslân 3;1 (1997), 6-8.
 • Joosje van Dam, ‘De herinrichting van het Eysingahuis,’ Fryslân 3;1 (1997), 8-10.
 • Jan Pieter Janzen, ‘Nij ljocht op de beneaming fan Linthorst Homan,’ Fryslân 3;1 (1997), 10-12.
 • Gosse Blom, ‘Pim Mulier en Friesland,’ Fryslân 3;1 (1997), 12-13.
 • Jacques Kuiper, ‘Het Kollumer oproer,’ Fryslân 3;1 (1997), 13-16.
 • Meindert Schroor, ‘De twintigste eeuw in Jorwerd. Dynamiek op het Friese platteland,’ Fryslân 3;1 (1997), 17-18.
 • A.B.C. de Vries, ‘Windmolens,’ Fryslân 3;1 (1997), 18.
 • Hans Mol, ‘Rondweg over het klooster Hemelum. Zeldzaam ongeschonden kloosterterrein in gevaar,’ Fryslân 3;1 (1997), 19-20.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Ta de neitins fan Anne Wadman (1919-1997),’ Fryslân 3;1 (1997), 21-22.
 • Geert Lantinga, ‘Historische verenigingen in Friesland. Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.,’ Fryslân 3;1 (1997), 23-24.

Jiergong 3 (1997), nûmer 2

 • C. Boschma, ‘Leeuwarden en Hindeloopen in 1812. De briefwisseling van een reizend artiest: Antoin-Ignace Melling,’ Fryslân 3;2 (1997), 3-5.
 • Wiebe Bergsma, ‘Onder professoren,’ Fryslân 3;2 (1997), 5-7.
 • Jan en Hein Ehrhardt, ‘Een speurtocht naar een Surinaamse schilder. Genealogie overzee,’ Fryslân 3;2 (1997), 8-9.
 • Jacob van Sluis, ‘De emigratie naar Michigan 150 jaar geleden, De Afscheiding naar Vriesland,’ Fryslân 3;2 (1997), 10-11.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Us Leaf Frouwe op ‘e Berch,’ Fryslân 3;2 (1997), 12-13.
 • P.F. Visser, ‘Eyso de Wendt: Kollumer koopman van ‘kwizekwânsje’,’ Fryslân 3;2 (1997), 14-15.
 • Onno Hellinga, ‘Johan Huizinga en Friesland,’ Fryslân 3;2 (1997), 20-21.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. De archeologie van het hoofddorp Stiens,’ Fryslân 3;2 (1997), 21-22.
 • Meindert Schroor, ‘Vikingen op Wieringen,’ Fryslân 3;2 (1997), 23.
 • Oense Straatsma, ‘Historische verenigingen in Friesland. Stichting ‘De Ouwe Pôlle- Ameland,’ Fryslân 3;2 (1997), 24-25.

Jiergong 3 (1997), nûmer 3

 • Hans Mol en Henk Sloots, ‘Segelstimpel fûn fan in Lidlumer likebroer,’ Fryslân 3;3 (1997), 3-4.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. Doarp fan stinsen en states yn’e tang fan oerheden,’ Fryslân 3;3 (1997), 5-6.
 • Jacob van Sluis, ‘De beperkte mogelijkheden van Johannes Ratelband,’ Fryslân 3;3 (1997), 7-8.
 • Evert Kramer, ‘Een gehelmde bronzen Mars uit Berlikum,’ Fryslân 3;3 (1997), 9-10.
 • Peter Karstkarel, ‘Verfijnd en rauw: Bouke van der Sloot, schilder van Friesland,’ Fryslân 3;3 (1997), 10-11.
 • Rosa van der Wielen, ‘Miniatuurportretten op Wiardastate,’ Fryslân 3;3 (1997), 12-13.
 • Meindert Schroor, ‘Kustverdediging in de zestiende eeuw. Een ooggetuigeverslag uit 1561,’ Fryslân 3;3 (1997), 14-16.
 • J. Lolkema, ‘Kaatsen; Lange traditie, levende sport,’ Fryslân 3;3 (1997), 20-21.
 • Harm Nijboer, ‘Friezen naar Amerika,’ Fryslân 3;3 (1997), 21-22.
 • Wâtse Hiddema, ‘Historische Verenigingen in Friesland. Stichting Trezoor Franekeradeel,’ Fryslân 3;3 (1997), 23-24.

Jiergong 3 (1997), nûmer 4

 • C. van Eysinga, In nommele Fries om utens. Jonkheer MR Dr Willem Jan Mari van Eysinga (1878-1961), Fryslân 3;4 (1997), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Wordt Rembrandts Saskia nu een jonge vrouw door Govert Flinck?’, Fryslân 3;4 (1997), 6-8.
 • Gilles de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Meer duidelijkheid in een breder veld,’ Fryslân 3;4 (1997), 9-12.
 • Joost Vermoolen, ‘Doopsgezinde elitevorming. De familie Mesdag in Bolsward,’ Fryslân 3;4 (1997), 13-15.
 • Meindert Schroor, ‘Op stap langs de Leeuwarder straten,’ Fryslân 3;4 (1997), 16.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. ‘Lucht foar Ljouwert’ smoart Frysk lânskip,’ Fryslân 3;4 (1997), 19-20.
 • Pieter Breuker, ‘Terreinverkenning van het kaatsonderzoek,’ Fryslân 3;4 (1997), 21-23.
 • Bert Altena, ”En al beschouwen alle broeders mij als een verloren broeder.’ Domela Nieuwenhuis en familie-eer,’ Fryslân 3;4 (1997), 24-26.
 • Ernst Taayke, ‘Hoe armzaliger de informatie, des te hardnekkiger de theorie,’ Fryslân 3;4 (1997), 26-27.
 • Jacob van Sluis, ‘De lotgevallen van de Hemsterhuis-boekerij,’ Fryslân 3;4 (1997), 27-29.
 • —, ‘Pop Art. Levendige poppententoonstelling voor alle leeftijden,’ Fryslân 3;4 (1997), 30.

Jiergang 4 (1998), nûmer 1 Temanûmer Fryslân 500

 • Redactie, ‘Fryslân 500: Herdenken en vieren,’ Fryslân 4;1 (1998), 3-5.
 • Egbert van der Werff, ‘Tentoonstelling in Fries Museum. Saksisch bestuur in Friesland 1498-1515,’ Fryslân 4;1 (1998), 6-9.
 • Paul Noomen, ‘Anarchie of recht? Vete in middeleeuws Friesland,’ Fryslân 4;1 (1998), 10-12.
 • Hans Mol, ‘Haadlingen en hierlingen. Militêre innovaasje en de oanrin ta 1498,’ Fryslân 4;1 (1998), 13-16.
 • Janet Sjaarda-Sheeres, ‘Edwer Syaerda, a Frisian fifteenth century noble-woman,’ Fryslân 4;1 (1998), 17-20.
 • Alexander Jager en Meindert Schroor, ‘Het Sjaerdemaslot te Franeker,’ Fryslân 4;1 (1998), 21-23.
 • Dr Albert Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, ‘Die Albertinische Wettiner und ihre Kontake zu Friesland,’ Fryslân 4;1 (1998), 24-28.
 • A.H. Huussen jr., ‘Het Hof van Friesland, 1499-1811,’ Fryslân 4;1 (1998), 29-31.
 • Harm Nijboer, ‘Centraal Gezag en Commercieel Gewin. Politiek en economie in Friesland in de zestiende eeuw,’ Fryslân 4;1 (1998), 32-33.
 • Martha Kist, ‘Een autografische brief van Jancko Douwama uit 1515 nader belicht,’ Fryslân 4;1 (1998), 34.
 • Onno Hellinga, ‘Karel Roorda, Doecke Martena en in ûnbekend dichter. Fryske frijheid en de Nederlânske Opstân,’ Fryslân 4;1 (1998), 35-36.
 • Johan Frieswijk, ‘Douwe Kalma’s beeld van de Friese geschiedenis,’ Fryslân 4;1 (1998), 37-38.
 • Hans Mol, ‘Wetenschappelijke duizendpoot. Europees historicus Wim Blockmans,’ Fryslân 4;1 (1998), 39-40.
 • Wiebe Bergsma, ‘De historicus Van Deursen,’ Fryslân 4;1 (1998), 40-41.
 • Yme Kuiper, ‘Prof. dr Jan de Vries. Van boeren, boedelbeschrijvingen en trekschuiten,’ Fryslân 4;1 (1998), 41-44.
 • Geart de Vries, ”It Fryslân fan.’ Zesdelige tv serie over het veranderde Friese platteland,’ Fryslân 4;1 (1998), 44-45.

Jiergong 4 (1998), nûmer 2

 • Lotte Eilskov Jensen en Harm Nijboer, ‘Titia Brongersma. Een Friese dichteres in de 17e eeuw,’ Fryslân 4;2 (1998), 3-5.
 • Derk Jansen, ‘Een onrustzaaier als predikant. Louis Adriën Bähler op Schiermonnikoog,’ Fryslân 4;2 (1998), 6-8.
 • Meindert Schroor, ‘Twee grafsteentjes, een familiebijbel en een dubbele naam,’ Fryslân 4;2 (1998), 9-11.
 • Johan Frieswijk, ‘Sabbatical jier foar Fryske wittenskippers?’ Fryslân 4;2 (1998), 11. (Neiskrift yn: Fryslân 4;3 (1998), 18.)
 • Oebele Vries, ‘De Hollânske greve neamt de Friezen syn deadsfijannen (1309),’ Fryslân 4;2 (1998), 12-13. (Neiskrift yn: Fryslân 4;3 (1998), 18.)
 • Goffe Jansma, ‘Het publiek voor een Fries boek. De Lapekoer fan Gabe Skroar,’ Fryslân 4;2 (1998), 14-15.
 • Jacob van Sluis, ‘Cornelis P. Sorgdrager op Ameland. Chroniqueur van het doopsgezind leven,’ Fryslân 4;2 (1998), 16-18.
 • Lourens Oldersma, ‘Schijn bedriegt,’ Fryslân 4;2 (1998), 18.
 • A.J. Mulder, ‘Saksers en Fryslân 500,’ Fryslân 4;2 (1998), 19-20.
 • Evert Kramer en Yme Kuiper, ‘Slauerhoff, Jorwerd en het noordelijk gevoel. Een interview met de schrijver Gerrit Jan Zwier,’ Fryslân 4;2 (1998), 21-23.
 • John Helsloot, ‘Eigenzinnige gewoonheid. Op zoek naar de kern van de Kingma’s,’ Fryslân 4;2 (1998), 24-26.
 • Meindert Schroor, ‘Dwersbongels: Fryslân 1450-1650,’ Fryslân 4;2 (1998), 27-28.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. Oer klusters en grutskalige opstellings,’ Fryslân 4;2 (1998), 29.

Jiergong 4 (1998), nûmer 3

 • P. Datema, ‘George Schenck van Toutenburg. Veertig jaar actief in Noordoost-Nederland 1496-1540, Fryslân 4;3 (1998), 3-4.
 • G.G. Witsen Elias, ‘Overpeinzingen van een secretaris. 34 jaar uit de geschiedenis van de ‘Friesche Elf Steden’,’ Fryslân 4;3 (1998), 5-7.
 • D. Hoekstra en H. Haitsma, ‘Een derde leven voor een tweehonderdjarige. Wel en wee van een unieke tegelkamer uit Workum,’ Fryslân 4;3 (1998), 8-9.
 • Jan Keuvelaar, ‘Zilverwerk als premie. Roskammerij en koehandel in Bolsward 1790-1794,’ Fryslân 4;3 (1998), 10-11.
 • Corrien Rattink, ‘Een negentiende-eeuwse discussie. Heldenmoed of burgerplicht,’ Fryslân 4;3 (1998), 12-13.
 • Alexander Jager, ‘Klooster en schans: de vesting van Oudeschoot,’ Fryslân 4;3 (1998), 14-15.
 • G. van Haaff, ‘De sterrenschans van Bakkeveen,’ Fryslân 4;3 (1998), 16-17.
 • —, ‘De Roblesatlassen,’ Fryslân 4;3 (1998), 19-20.
 • Meindert Schroor, ‘Frysk yn it rjochtsferkear,’ Fryslân 4;3 (1998), 21.
 • —, ”Wie waarheid zoeken wil, hoeft niet te reizen.’ Vrijmetselarij in Nederland,’ Fryslân 4;3 (1998), 22-23.

Jiergong 4 (1998), nûmer 4

 • Gilles de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Volle vaart in het Friese verleden,’ Fryslân 4;4 (1998), 3-7.
 • C. van Eysinga, ‘Ridderschap in Friesland heropgericht,’ Fryslân 4;4 (1998), 8-9.
 • Harm Nijboer, ‘Casparus Hoomis. Een onbekende Leeuwarder schilder uit de zeventiende eeuw,’ Fryslân 4;4 (1998), 10-12.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘It libben fan Sjoukje M.D. Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939). Hoe’t Sjoukje Nynke waard,’ Fryslân 4;4 (1998), 13-16.
 • Hans Jacobi m.m.v. Bouke Jan van der Ven, ‘Een munt van het vrije Friesland,’ Fryslân 4;4 (1998), 17-21.
 • Johan Frieswijk, ‘De Ostfriesische Landschaft en het nationaal-socialisme,’ Fryslân 4;4 (1998), 23-25.
 • Evert Kramer, ‘Alsengemmen: van reisamulet tot Driekoningenbadge,’ Fryslân 4;4 (1998), 26-28.
 • K.P.H. Faber, ‘Adulfus, een Friese koning!’ Fryslân 4;4 (1998), 29-30.
 • Jacob van Sluis, ‘Dominee Sint Wilman. Gedoopt en dus geheiligd,’ Fryslân 4;4 (1998), 31-32.
 • Pieter van Exter, ‘Simon Vestdijk. Grensganger tussen Harlingen en Lahringen,’ Fryslân 4;4 (1998), 33-35.
 • Cor Trompetter, ‘Twee provinciegeschiedenissen,’ Fryslân 4;4 (1998), 36-37.

Jiergong 5 (1999), nûmer 1 Temanûmer ‘Domela Nieuwenhuis’

 • Bert Altena, ‘Terar dum prosim: de opoffering van Ferdinand Domela Nieuwenhuis,’ Fryslân 5;1 (1999), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Een vriend van Domela uit ’t meer bij Heerenveen,’ Fryslân 5;1 (1999), 6-8.
 • Johan Frieswijk, ‘Was in Friesland rond 1890 de revolutie op komst?’ Fryslân 5;1 (1999), 9-11.
 • Jeroen Boekhoven, ‘Domela Nieuwenhuis en Rovert Michels. ‘Die Logik muß ihnen weiter treiben’,’ Fryslân 5;1 (1999), 12-13.
 • Evert Kramer, ‘Als een held in een museum,’ Fryslân 5;1 (1999), 14-15.
 • Rudolf de Jong, ‘Is Domela Nieuwenhuis actueel?’ Fryslân 5;1 (1999), 16-17.
 • A.T. Geerdink, ‘Nieuw museum open op 12 juni. Herinnering aan Domela blijft levend,’ Fryslân 5;1 (1999), 18-19.
 • Hans Mol, ‘In ûnbekend kleaster fûn. Bernardahûs ûnder Lichtaard,’ Fryslân 5;1 (1998), 20-22.
 • Hans de Haan, ‘Een koetshuis met een rijke inhoud,’ Fryslân 5;1 (1999), 22-24.
 • G. Elzinga, ‘In memoriam Herrius Halbertsma (1920-1998) ,’ Fryslân 5;1 (1999), 25.
 • Lotte Eilskov Jensen, ‘Tot lering van de jeugd. Vermaarde Friese mannen en vrouwen,’ Fryslân 5;1 (1999), 26-27.
 • Rolf van der Woude, ‘Armenzorg in Friesland,’ Fryslân 5;1 (1999), 30-31.

Jiergong 5 (1999), nûmer 2

 • Meindert Schroor, ‘De Terschellinger loodsenramp van 25 november 1925 in de Tweede Kamer,’ Fryslân 5;2 (1999), 3-6.
 • Klaas Henstra, Gilles de Langen en Dolf van Weezel Errens, ‘Een vroege kerkverplaatsing in Suwâld,’ Fryslân 5;2 (1999), 7-10.
 • Gosse Blom, ‘Iiswille foar arbeiders. Spekferriden net om de eare, mar om it iten en de klean,’ Fryslân 5;2 (1999), 11-12.
 • Ben te Boekhorst, ‘De stedelijke muntslag in Friesland in de vijftiende eeuw,’ Fryslân 5;2 (1999), 13-15.
 • Johan Frieswijk, ‘De socialisten en de staking aan het Tjongerkanaal,’ Fryslân 5;2 (1999), 16-18.
 • Harm Nijboer, ‘Leeuwarder schilders uit de Gouden Eeuw: Jan Willemszoon de Wilde (1586-1636),’ Fryslân 5;2 (1999), 19-20.
 • Derk Jansen, ‘Ds. Adriaan Hendrik van der Hoeve. Spiritist of alleen maar Vrijzinnig en eigenzinnig,’ Fryslân 5;2 (1999), 21-22.
 • G. Ihno W. Dragt, ‘Het raadsel van de Fetze Fontein,’ Fryslân 5;2 (1999), 23-25.
 • Alexander Jager, Hendrik de Jong, Gilles de Langen & Paul Noomen, ‘Twee torens in een buurschap onder Hallum,’ Fryslân 5;2 (1999), 26-29.

Jiergong 5 (1999), nûmer 3/4

 • Gosse Blom, ‘Christelijke voetbalverenigingen in Fryslân,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 3-5.
 • Peter van der Meer, ‘Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek, Fryslân 5;3/4 (1999), 6-9.
 • Meindert Schroor, ‘It âldste tsjerkhôf fan Hurdegaryp,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 10-13.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘A century of emigration. The Sjaarda’s 1853 to 1958,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 14-17.
 • Piet Bakker, ‘De erfenis van Wassenbergh. Het recht van Adraen Corneliszoon Ruts op een oeuvre,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 18-21.
 • Yme Kuiper, ‘Deftigheid en de Nederlandse burgercultuur van rond 1900,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 22-24.
 • K. Sikkema, ‘Monumenten van agrarisch Fryslân,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 25-26.
 • Meindert Schroor, ‘Puristen en scherpslijpers. 500 jaar Hof van Friesland (1499-1999),’ Fryslân 5;3/4 (1999), 27-28.
 • —, ‘Internationale tentoonstelling. Koningen van de Noordzee,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 29.

Jiergong 6 (2000), nûmer 1

 • Yme Kuiper, ‘De heren en hun stad. Het Leeuwarden van mr Auke Bloembergen en ds. François Haverschmidt,’ Fryslân 6;1 (2000), 3-5.
 • Auke van der Woud, ‘De toekomst van Leeuwarden als historische stad,’ Fryslân 6;1 (2000), 6-9.
 • Meindert Schroor, ‘Leeuwarden: middelpunt van centrifugale krachten,’ Fryslân 6;1 (2000), 10-13.
 • H. Langman, ‘Stad die werkelijkheid onder ogen ziet heeft allure,’ Fryslân 6;1 (2000), 14-17.
 • Sytse ten Hoeve, ”Ottema was here.’ Nanne Ottema’s betekenis voor Friesland,’ Fryslân 6;1 (2000), 18-21.
 • Harm Nijboer, ‘Kollumer asielzoekers tijdens de Tachtigjarige Oorlog,’ Fryslân 6;1 (2000), 23-24.
 • René Kunst, ‘Vijftien jaar Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden,’ Fryslân 6;1 (2000), 25-26.
 • Klaas van der Hoek en Kees Thomassen, ‘De kolleksje Van Harinxma thoe Slooten. Alve Fryske alba amicorum wer foar it ljocht,’ Fryslân 6;1 (2000), 27-30.
 • Jannie Poelstra, ‘Friese meisjes op zoek naar een toekomst. Twee Friese dienstboden,’ Fryslân 6;1 (2000), 31-33.
 • Liskje Flapper, ‘Bûtermeitsjen yn de njoggentjinde ieu. It ferhaal oer Fryske boerinnen,’ Fryslân 6;1 (2000), 34-37.
 • Greddy Huisman, ‘Gouvernante in Nederland. Tussen salon en souterrain,’ Fryslân 6;1 (2000), 37-40.
 • Piet Bakker, ‘De onverwachte oplossing van een genealogische puzzel. De schilder Cornelis Cornelisz Ruts: geen vader maar zoon,’ Fryslân 6;1 (2000), 41-42.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘Geachte Majesteit …,’ Fryslân 6;1 (2000), 43-46.
 • Sake P. Roodbergen, ‘Van het ‘houtsje van grutte Tseard’ en de ‘aaisikerskaart’. Een eeuw vogelbescherming in maatschappelijk perspectief,’ Fryslân 6;1 (2000), 47-49.
 • Meindert Schroor, ‘Een Harlinger sluizenbouwer in Groningen,’ Fryslân 6;1 (2000), 50-51.

Jiergong 6 (2000), nûmer 2: ’21 Friezen foar de tweintichste iuw’

 • Johan Frieswijk, ‘Pieter Jelles Troelstra. Fries dichter, Nederlands staatsman,’ Fryslân 6;2 (2000), 3-5.
 • Piter Boersma, ‘Obe Postma (1868-1963). ‘Fryslân, it lân fan myn jeugd en leafde’,’ Fryslân 6;2 (2000), 6-7.
 • Meindert Schroor, ‘Mr Pieter Albertus Vincent baron van Harinxma thoe Slooten (1870-1954). De laatste gouverneur van Friesland,’ Fryslân 6;2 (2000), 8-10.
 • Hans Mol, ‘I.H. Gosses (1873-1940). In anty-romantikus?’ Fryslân 6;2 (2000), 11-13.
 • Goffe Jensma, ‘P.C.J.A. Boeles (1873-1961). De laatste regent,’ Fryslân 6;2 (2000), 14-15.
 • Wim van Driel en Klaas Zandberg, ‘Mata Hari (1876-1919). Avontuurlijk leven in een schijnwereld,’ Fryslân 6;2 (2000), 16-18.
 • Harm Oldenhof, ‘Titus Brandsma (1881-1942). It Roomske hert fan Fryslân,’ Fryslân 6;2 (2000), 19-21.
 • Klaas Jansma, ‘S. Hepkema (1884-1963). ‘Wêr’t men net komt, wurdt jin de kop net karde’,’ Fryslân 6;2 (2000), 22-25.
 • Harm Nijboer, ‘Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944). Friese ingenieur startte eerste radio-omroep,’ Fryslân 6;2 (2000), 26-27.
 • Jo Huizinga, ‘Pieter Sjoerd Gerbrandy (1885-1961). Pionier van de sociaal-christelijke beweging,’ Fryslân 6;2 (2000), 28-29.
 • Germa van Heerbeek, ‘Piet van der Hem (1885-1961). Geliefd kunstenaar die zijn eigen weg ging,’ Fryslân 6;2 (2000), 30-32.
 • Gosse Blom, ‘Karst Leemburg (1889-1958). Teen op sterk water souvenir Elfstedentocht,’ Fryslân 6;2 (2000), 33-35.
 • Durk Hak, ‘Fedde Schurer. Zoektocht naar het verloren paradijs,’ Fryslân 6;2 (2000), 36-38.
 • Evert Kramer, ‘Theun de Vries (1907- ). Bouwer aan de mens-van-morgen,’ Fryslân 6;2 (2000), 39-41.
 • Jacob van Sluis, ‘Jacob Jetzes Kalma (1907-1991). Sociaal bewogen, sympathieke ‘rode’ dominee,’ Fryslân 6;2 (2000), Fryslân 6;2 (2000), 42-43.
 • Hanneke Hoekstra, ‘Ypk fan der Fear (1908-1983). Uit de marge, in de marge,’ Fryslân 6;2 (2000), 44-46.
 • Bertus Mulder, ‘Anne Vondeling (1916-1979). Altiten ûnderweis,’ Fryslân 6;2 (2000), 47-49.
 • Yme Kuiper, ‘Abe Lenstra (1920-1985). Van Us Abe tot nationaal idool,’ Fryslân 6;2 (2000), 50-53.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Trinus Riemersma (1983- ). Kleurryk en kritysk, wrantelich en warber,’ Fryslân 6;2 (2000), 54-56.
 • Hedman Bijlsma, ”Us Atsje’ (1938- ). Een fenomeen op de schaats,’ Fryslân 6;2 (2000), 57-59.
 • Beart Oosterhaven, ‘De Kast (1992- ). De grins foarby,’ Fryslân 6;2 (2000), 60-63.

Jiergong 6 (2000), nûmer 3

 • Peter Karstkarel, ‘Jopie Huisman (1922-2000),’ Fryslân 6;3 (2000), 3-4.
 • Gert van Maanen, ‘Het eiland Frisland,’ Fryslân 6;3 (2000), 5-8.
 • J.T. Bremer, ‘Overwinteren tussen de ‘Esquimaux’. De ondergang van het schip Harlingen voor de kust van Groenland (1826),’ Fryslân 6;3 (2000), 9-12. (Naschrift in: 6;4, 15.)
 • Harm Nijboer, ‘De historische sensatie in medialand. Verslag van het Fryslânsymposium ‘Geschiedenis en Journalistiek’,’ Fryslân 6;3 (2000), 13.
 • Dirk de Vries, ‘Vinkega, Noordwolde en Boijl in 1644. De kaart van de Vierde Parten in Weststellingwerf,’ Fryslân 6;3 (2000), 14-19.
 • Peter Schoen, ‘Een zilveren botergoot uit 1783 door Jochem van der Velde,’ Fryslân 6;3 (2000), 20-21.
 • Annabelle Meddens-van Borselen, ‘Christoffel Frederik Franck. Een veelzijdig kunstschilder in Friesland,’ Fryslân 6;3 (2000), 22-25.
 • —, ‘Tromp’s Huys heropend,’ Fryslân 6;3 (2000), 26.

Jiergong 6 (2000), nûmer 4

 • Piet Visser, ‘Doopsgezinden en hun identiteit,’ Fryslân 6;4 (2000), 3-6.
 • Gerard van der Heide en Meindert Schroor, ‘Een loodgieterij van de Friese Admiraliteit,’ Fryslân 6;4 (2000), 7-10.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘In ûnbekend Frysk fers fan Dirk Troelstra,’ Fryslân 6;4 (2000), 11-15.
 • Gieneke Arnolli, ‘Mode op z’n Fries,’ Fryslân 6;4 (2000), 16-19.
 • Ernst Huisman, ‘Blauhûs waard Slotpleats,’ Fryslân 6;4 (2000), 19-22.

Jiergong 7 (2001), nûmer 1

 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘By de dea fan Rink van der Velde. Ealsum 18 juny 1932 – Drachten 17 febrewaris 2001,’ Fryslân 7;1 (2001), 3-8.
 • Martha Kist, ‘Zestiende-eeuws handschrift van Jancko Douwama in bezit van PB,’ Fryslân 7;1 (2001), 9-11.
 • Harmen Wind, ‘In ûntbrekkend puzelstikje. De oare Jancko Douwama,’ Fryslân 7;1 (2001), 11-14.
 • J. Dronkers, ‘De hedendaagse Friese adel. Anders dan de andere adel?’ Fryslân 7;1 (2001), 15-17.
 • Evert Kramer, ‘Frieslands oudheid,’ Fryslân 7;1 (2001), 18-20.
 • —, ‘175 jaar Fries Genootschap, 1827-2002,’ Fryslân 7;1 (2001), 21.
 • Meindert Schroor, ‘De Friese monumentenbijbel,’ Fryslân 7;1 (2001), 24-25.

Jiergong 7 (2001), nûmer 2

 • Evert Kramer en Meindert Schroor, ‘Museumdirecteur Cees van ’t Veen: Leeuwarden moet de culturele hoofdstad zijn,’ Fryslân 7;2 (2001), 3-5.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n. I. webside en webstee,’ Fryslân 7;2 (2001), 5.
 • M.S. Verweij, Naar ontwerp van architect S. van Ravesteyn. Sneek, ‘opslag voor aardolieproducten’,’ Fryslân 7;2 (2001), 7-11.
 • Marlies Stoter, ‘Vrouwelijke deugden in zilver verbeeld,’ Fryslân 7;2 (2001), 12-13.
 • Jacob van Sluis, ‘Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Het vijfde deel van een bonte stoet,’ Fryslân 7;2 (2001), 14-15.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Fan liet en libben. De Piter Jelles-jûnen’ yn Fryslân en om utens,’ Fryslân 7;2 (2001), 16-20. (Neiskrift yn Fryslân 7;3 (2001), 8.)
 • Peter Boomsma, ‘Kneppelfreed. Het woord als wapen,’ Fryslân 7;2 (2001), 21-24.
 • Annelies van der Goot en Johan Frieswijk, ‘Reboelje yn Fryslân,’ Fryslân 7;2 (2001), 26-29.

Jiergong 7 (2001), nûmer 3

 • Leendert Plaisier, ‘Bloembergen: een Leeuwarder familie in bankzaken,’ Fryslân 7;3 (2001), 3-7.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n, II It Bildt,’ Fryslân 7;3 (2001), 7.
 • Gilles de Langen, ‘De oude Friezen en hun activiteiten in het veen. Graafwerk in de Bullepolder,’ Fryslân 7;3 (2001), 9-14.
 • Meindert Schroor, ‘De dijk doorbroken: de verkweldering van Noard-Fryslân Bûtendyks,’ Fryslân 7;3 (2001), 14-15.
 • Luc de Vries, ‘De Buma Bibliotheek: klassiek zwaartepunt in Friesland,’ Fryslân 7;3 (2001), 16-18.
 • Geert van der Heide, ‘Lusten en lasten op het Franeker Vliet,’ Fryslân 7;3 (2001), 19-22.
 • H.J. Versfelt, ‘De Franse kaarten van Friesland (1811-1812),’ Fryslân 7;3 (2001), 23-27.

Jiergong 7 (2001), nûmer 4

 • Jo Huizinga, ‘Morgenrood. Het verdriet van ordelievend Harlingen,’ Fryslân 7;4 (2001), 3-7.
 • Hans Mol, ‘In wurchmoard yn Hallum om 1160 hinne. It belang fan de op ‘e nij útjûne Abtelibbens fan Mariëngaarde as fertellende boarne,’ Fryslân 7;4 (2001), 9-11.
 • Willem J. Terlouw, ‘Keramiek uit Iran in museum het Princessehof. Schenking mevrouw Hillegonda Janssen,’ Fryslân 7;4 (2001), 12-14.
 • Johan Frieswijk, ‘Uilkema’s beelden van het weidebedrijf in Friesland,’ Fryslân 7;4 (2001), 15-18.
 • Dirk R. Wildeboer, ”Ga naar huis menschen, er komen ongelukken’. Roerig Franeker omstreeks 1893,’ Fryslân 7;4 (2001), 19-22.
 • Meindert Schroor, ‘Friese rijkdom in landkaarten vereeuwigd,’ Fryslân 7;4 (2001), 23-24.
 • Jacob van Sluis, ‘In memoriam Samme Zijlstra,’ Fryslân 7;4 (2001), 24.
 • Yme Kuiper, ”Het verhaal stelt zijn eigen wetten.’ Nynke, een film van Pieter Verhoeff,’ Fryslân 7;4 (2001), 25-29.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n. III Gjin tagong,’ Fryslân 7;4 (2001), 29.
 • Harm Nijboer, ‘Een Friese diplomaat en zijn handel in inlichtingen. Lieuwe van Aitzema (1600-1669),’ Fryslân 7;4 (2001), 30.
 • Gerard van der Heide, ‘Lusten en lasten op het Franeker Vliet (2),’ Fryslân 7;4 (2001), 31-36.

Jiergong 8 (2002), nûmer 1 Temanûmer: Kantongerjochten

 • A.G. Bosch, ‘Twee eeuwen kantonrechtspraak, 1811-2002,’ Fryslân 8;1 (2002), 3-8.
 • G. Heida, ‘Het kantongerecht te Beetsterzwaag. Enkele bespiegelingen over twee eeuwen kantonrechtspraak,’ Fryslân 8;1 (2002), 9-12.
 • Gretha Donkers, ‘Friese Bloem-stukken. J.C. Bloem, griffier bij het kantongerecht te Lemmer (1928-1931), Fryslân 8;1 (2002), 13-18; 22-24.
 • Rienk Wegener Sleeswijk, ‘Twee opmerkelijke vrederechters in het kanton Lemmer 1825-1858,’ Fryslân 8;1 (2002), 25-28.
 • Peter Karstkarel, ‘Ius Suum Cuique. Kantongerechtsgebouwen in Frslân,’ Fryslân 8;1 (2002), 29-32.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Een Friese kantonrechter in Emmen,’ Fryslân 8;1 (2002), 33-34.
 • Laurens Oldersma, ‘De archieven van de kantongerechten,’ Fryslân 8;1 (2002), 35-36.
 • —, ‘De concentratie van de kantonrechtspraak in Friesland in data, kerngetallen en trefwoorden,’ Fryslân 8;1 (2002), 38-40.

Jiergong 8 (2002), nûmer 2/3

 • Eelke Lok, “Als je 5000 leden wilt hebben, dan moet je echt gekke dingen verzinnen,’ interview met Yme Kuiper,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 3-7.
 • Ad de Jong, ‘Het Fries Genootschap als koploper in museaal besef. Negentiende-eeuwse initiatieven tot musealisering van de volkscultuur in Friesland,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 8-17.
 • Meindert Schroor, ‘Hoe een genootschap zich verjongt. Sociaal-geografische kanttekeningen bij de ontwikkeling van het ledenbestand,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 19-23.
 • Douwe Kooistra, ‘De eigen regio yn it skiednisûnderwiis,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 24-27.
 • Teake Oppewal, ‘Twataligens yn de Fryske literatuer,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 29.
 • Meindert Schroor, ‘Geschiedbeoefening in de provincie. De zusterverenigingen van het Fries Genootschap,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 30-36.
 • Arie Altena en Harm Nijboer, ‘Naar een virtueel Friesland. Internet als podium voor regionale geschiedenis,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 38-40.
 • Herman Hazelhoff, ‘Beeldvorming en historisch besef in de Leeuwarder leeromgeving,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 41-44.

 

Jiergong 8 (2002), nûmer 4

 • —, ‘Fries Genootschap voortaan Koninklijk. Frysk Genoatskip yn it ferfolch Keninklik,’ Fryslân 8;4 (2002), 3.
 • E.H.T.M. Nijpels, ‘Friese cultuur moet rijke humuslaag voor toekomstige groei zijn,’ Fryslân 8;4 (2002), 4-7.
 • Nelleke Noordervliet, ‘Wie ben ik,’ Fryslân 8;4 (2002), 7-8.
 • Bart Tromp, ‘Het verre Friesland,’ Fryslân 8;4 (2002), 9-11.
 • Elleke Makkes van der Deijl-Stam, ‘Genootschap en beschermvrouwen. 110 jaar onder koninklijke hoede,’ Fryslân 8;4 (2002), 12.
 • Yme Kuiper, ‘Hearen fan geleardens / Geleerde heren,’ Fryslân 8;4 (2002), 13-16.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n IV. Meitsje der Frysk fan!,’ Fryslân 8;4 (2002), 17.
 • C. van Eysinga, ‘Wilhelminaoord te Sint Nicolaasga. ‘Kurort’ voor oververmoeide en overbelaste moeders,’ Fryslân 8;4 (2002), 20-23.
 • Martha Kist, ‘Schatkamer van Fryslân. Instituut Tresoar officieel geopend,’ Fryslân 8;4 (2002), 23-24.
 • Teake Oppewal, ‘400 jier Gysbert Japix/cs/ks,’ Fryslân 8;4 (2002), 25-26.
 • Teake Oppewal, ‘Literêre-prizetombola,’ Fryslân 8;4 (2002), 27.
 • Harm Nijboer en Yme Kuiper, ‘De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinde families in de 17e, 18e en 19e eeuw,’ Fryslân 8;4 (2002), 28-30.
 • Durk van der Ploeg, ‘Fedde Schurerpriis foar Doeke Sijens,’ Fryslân 8;4 (2002), 30-31.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Douwe Annes Tamminga. In tsjinstber en grut dichter,’ Fryslân 8;4 (2002), 32-34.

 

Jiergong 9 (2003), nûmer 1

 • Meindert Schroor, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga: ‘Tresoar moat memmebedriuw wurde fan histoarysk Fryslân,’ Fryslân 9;1 (2003), 3-6.
 • Harm Nijboer, ‘250 jaar Douwe Egberts. Van Friese kruidenier tot nationale koffiebrander,’ Fryslân 9;1 (2003), 7-10. Rectificatie: 9;2 (2003), 35.
 • Henriëtte van der Linden, ‘Fries Cultureel Erfgoed op de kaart,’ Fryslân 9;1 (2003), 11-12.
 • Derk Jansen, ‘Twee werelden. Vitus Bruinsma beproeft het spiritisme,’ Fryslân 9;1 (2003), 13-16.
 • Jacob van Sluis, ‘De Nassaus in Tresoar,’ Fryslân 9;1 (2003), 16-18.
 • Syb Grijpstra en Johan Frieswijk, ‘Viering Eerste Mei liep uit op vechtpartij,’ Fryslân 9;1 (2003), 21-24.
 • Lucy Bosch Zijn Vrouw. Treurspel in vijf bedrijven. De visie van Pieter Jelles Troelstra op zijn huwelijk en het negentiende-eeuwse burgerlijk waardepatroon,’ Fryslân 9;1 (2003), 25-28. Rectificatie: 9;2 (2003), 35.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘By de dea fan Freark Dam (1924-2002),’ Fryslân 9;1 (2003), 29.
 • Johannee Sytsema, ‘Im Memoriam Prof. mr N.E. Algra,’ Fryslân 9;1 (2003), 30.

 

Jiergong 9 (2003), nûmer 2

 • Philippus Breuker, ‘Gysbert Japix nei fjouwerhûndert jier,’ Fryslân 9;2 (2003), 3-10.
 • Harm Nijboer, ‘Friese geeltjes in de tropen. Baksteen naar Brazilië,’ Fryslân 9;2 (2003), 12-13.
 • Fred G. Spits, ‘Wie was de eerste schipper op de Newa?,’ Fryslân 9;2 (2003), 14-17.
 • Gilles de Langen en Froukje Veenman, Digitale Geobank. Famke: van verwachting naar advies,’ Fryslân 9;2 (2003), 18-21.
 • Ben Broos, ‘Saskia Uylenburgh. Friese jongedochter, Rembrandts bruid,’ Fryslân 9;2 (2003), 22-29.
 • Hans Mol, ‘De middeleeuwse Friese vrijheid. Fraaie tentoonstelling in Emden en Aurich,’ Fryslân 9;2 (2003), 30.

 

Jiergong 9 (2003), nûmer 3

 • Meindert Schroor & Leo van der Laan, ‘Nij Skierhûs. De oudste boederij van Leeuwarden,’ Fryslân 9;3 (2003), 3-5.
 • Hans Mol, ‘Barrahûs en it Burgumer kleaster,’ Fryslân 9;3 (2003), 6-12.
 • Bernhard van Haersma Buma, ’75 jaar Afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogden,’ Fryslân 9;3 (2003), 13-17.
 • Gosse Blom, ‘De âlde en moderne Snitser hurdsyldei,’ Fryslân 9;3 (2003), 18-20.
 • Hans Mol, ‘Keatse en kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne,’ Fryslân 9;3 (2003), 21-23.
 • Tony Feitsma, ‘In alternative fizy op Gysbert Japix,’ Fryslân 9;3 (2003), 24-26.
 • Philippus Breuker, ‘Feitsma fan replyk tsjinne oer Gysbert Japix,’ Fryslân 9;3 (2003), 27.
 • —, ‘De Staverse jol centraal in Fries Scheepvaart Museum,’ Fryslân 9;3 (2003), 30-31.

 

Jiergong 9 (2003), nûmer 4

 • J.A. Mulder, ‘Het huis als kenmerk van materiële cultuur van de Friese boerenelite. Een terreinverkenning,’ Fryslân 9;4 (2003), 3-9.
 • Meindert Schroor, ‘Ars longa, historia brevis? Kunst en geschiedenis in het Fries Museum,’ Fryslân 9;4 (2003), 10-12.
 • Peter Westenbrink, ‘De Friese gardes aan het eind van de achttiende eeuw,’ Fryslân 9;4 (2003), 13-18.
 • Jan Post, ‘Zeer oude kaas,’ Fryslân 9;4 (2003), 19-21.
 • Jelle Krol, ‘Willem Tjerkstra. In belutsen ûnderwizer mei leafde foar it skriuwen,’ Fryslân 9;4 (2003), 21-22.
 • Lucy Bosch, ‘Frederike van Uildriks (1854-1919). Een gezonde geest in een gezond lichaam,’ Fryslân 9;4 (2003), 23-27.

 

Jiergong 10 (2004), nûmer 1

 • Pieter Breuker, ‘Fiif ieuwen keatsen yn Fryslân,’ Fryslân 10;1 (2004), 3-5.
 • Marinus Pietersen & Jacob van Sluis, ‘De strijd van Verdugo,’ Fryslân 10;1 (2004), 6-9.
 • Kerst Huisman, ‘De lizzing fan Suthermutha en Kempenesse,’ Fryslân 10;1 (2004), 10-12.
 • J.D. Wildeboer, ‘Zicht op zorg. Diaconale hulp in Sexbierum in de zeventiende en achttiende eeuw,’ Fryslân 10;1 (2004), 14-18.
 • Egbert J. van der Veen, Féministe avant la lettre. Hendrika Troelstra, de verguisde zuster van Pieter Jelles Troelstra,’ Fryslân 10;1 (2004), 19-22.
 • Harm Nijboer, Kanttekeningen bij de kanterkaas. Of de gatenkaas van Jan Post,’ Fryslân 10;1 (2004), 23-26.
 • Kerst Huisman, ‘Klaas Bruinsma, ‘Fries-om-utens’,’ Fryslân 10;1 (2004), 26.

 

Jiergong 10 (2004), nûmer 2

 • Evert Kramer, ‘Kunst van de achterdeur,’ Fryslân 10;2 (2004), 3-5.
 • Jan Heuff, ‘Derde leven voor de ‘Jhr. Rutgers van Rozenburg’,’ Fryslân 10;2 (2004), 6-8.
 • Janet Sjaarde Sheeres, ‘The First Mormon Missionary to Friesland: Anne Wiegers van der Woude,’ Fryslân 10;2 (2004), 9-12.
 • Kerst Huisman, ‘De Vikingschat van Winsum, een intrigerende affaire,’ Fryslân 10;2 (2004), 13-14.
 • Martsje Stelwagen, ‘150 jier Harmonie fan Frjentsjer,’ Fryslân 10;2 (2004), 16-19.
 • Wouter van Raamsdonk, ‘Einde van een Friese Pastorale,’ Fryslân 10;2 (2004), 20-22.

 

Jiergong 10 (2004), nûmer 3

 • Leendert Plaisier, ”Het moet en daarom kan het!’,’ Fryslân 10;3 (2004), 3-11.
 • Annelies Duursma-Olthuis, ‘Het Koninklijk Fries Genootschap en de plannen voor de nieuwbouw van het Fries Museum,’ Fryslân 10;3 (2004), 13-14.
 • W. Dolk, ‘1943: Klokkenverordening,’ Fryslân 10;3 (2004), 15-18.
 • Klaes Sierksma, ‘Gerard Paris (1834-1892). Eerste beschrijver van Liudger’s bekeringswerk,’ Fryslân 10;3 (2004), 19-23.

 

Jiergong 10 (2004), nûmer 4

 • Meindert Schroor, ‘De geschiedenis van de A7. Een snelweg als ordenend principe,’ Fryslân 10;4 (2004), 3-8.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Beerstraten tekent Workum in 1662,’ Fryslân 10;4 (2004), 9-13.
 • —, ‘Bijzondere huwelijksbokaal terug in Harlingen,’ Fryslân 10;4 (2004), 13.
 • Marcella Marinelli en Janneke Hielkema, ‘Leeuwarder nieuwbouwwijk Zuiderburen grenst aan nederzetting uit Steentijd,’ Fryslân 10;4 (2004), 14-15.
 • Hans Mol, ‘De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?,’ Fryslân 10;4 (2004), 16-20.

 

Jiergong 11 (2005), nûmer 1

 • Kerst Huisman, ‘Heech tiid foar in eigen ‘canon’ fan de Fryske skiednis en kultuer,’Fryslân 11;1 (2005), 3-5.
 • Lotte Eilskov Jensen, ‘Prulpoeet of volmaackt dichter? De Rijm-konstige wercken van Klaas Pieters Hoeckstra,’ Fryslân 11;1 (2005), 6-8.
 • Martha Kist, Van Oud naar Nieuw,’ Fryslân 11;1 (2005), 9-10.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘Bearend J. Fridsma: A Frisian Ambassador Om Utens,’ Fryslân 11;1 (2005), 11-14.
 • J.A. (Hans) Mol, ‘Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit 1517,’ Fryslân 11;1 (2005), 18-23.
 • Martha Kist, ‘Nieuw docudrama over Eise Eisinga gelanceerd,’ Fryslân 11;1 (2005), 26-27.
 • Jacob van Sluis & Janet Sheeres, ‘Een straatkrant uit 1858. Het verhaal van een verloren zoon,’ Fryslân 11;1 (2005), 27-29.

 

Jiergong 11 (2005), nûmer 2

 • Marthe Kist, ‘Jacques van Gent over zijn banden met Friesland: “Voor 18 miljoen kun je geen museum bouwen”,’ Fryslân 11;2 (2005), 3-6.
 • Kerst Huisman, ‘Puur, wonderbaarlijk verhaal. Albert Delahaye geloofde ook in het Oera Linda-boek,’ Fryslân 11;2 (2005), 7-9.
 • H.J. Versfelt, ‘De Huguenin-kaarten van Friesland,’ Fryslân 11;2 (2005), 10-13.
 • Joop Woudstra, ‘Jacobus Sibrandi Mancadan: kunstschilder en ondernemer (1),’ Fryslân 11;2 (2005), 14-19.
 • —, ‘Provincie Fryslân juni 2006 in teken toeristisch- én wetenschappelijk water,’ Fryslân 11;2 (2005), 20.

 

Jiergong 11 (2005), nûmer 3

 • Marlies Stoter, ‘Ik kan nog geen tegeltje schilderen …,’ Fryslân 11;3 (2005), 4-8.
 • Redactie, ‘Studiekring Eerste Millenium geen Delahaye fanclub,’ Fryslân 11;3 (2005), 9.
 • Ben Stenekes, ‘Het ontbijtservies van Wintersteijn,’ Fryslân 11;3 (2005), 10-14.
 • Jop Woudstra, Jacobus Sibrandi Mancadan: kunstschilder en ondernemer (2),’ Fryslân 11;3 (2005), 15-19.

 

Jiergong 11 (2005), nûmer 4

 • Kerst Huisman, ‘Bollejagers waren gedisciplineerde stakers,’ Fryslân 11;4 (2005), 3-7.
 • Hidde Feenstra, ‘Voorgoed verloren … oude cultuursporen op Schiermonnikoog,’ Fryslân 11;4 (2005), 8-11.
 • Wiebe Hoekstra, ‘De Gieterse vervenersfamilie Greveling en hun boerderijen in Schoterland en Haskerland,’ Fryslân 11;4 (2005), 12-17.
 • Redactie, ‘Fryske taal wer populêr,’ Fryslân 11;3 (2005), 17.
 • Klaes Sierksma, ‘Bernard Ewering. Een vergeten negentiende eeuwse Harlinger kerkmusicus,’ Fryslân 11;4 (2005), 18-22.

 

Jiergong 12 (2006), nûmer 1

 • Gosse Blom, De mythe van de nasleep van de Elfstedentocht van 1947: een reconstructie,’ Fryslân 12;1 (2005), 8-12.
 • Sytse ten Hoeve, ‘Het theebusje van Wilhelmus Siccama,’ Fryslân 12;1 (2005), 13-17.
 • Kerst Huisman, ‘De Drususgrachten niet in de Betuwe, maar in het Friese land,’ Fryslân 12;1 (2005), 18-22.

 

Jiergong 12 (2006), nûmer 2

 • Hans Mol, ‘Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster,’ Fryslân 12;2 (2006), 5-12.
 • Gerard Mast, ‘De ‘Romke Koy’ van Ouwsterhaule,’ Fryslân 12;2 (2006), 13-18.
 • Marjan Brouwer en Michiel Rooke, ‘Een duivelse monnik uit Hemelum,’ Fryslân 12;2 (2006), 19-21.
 • Redactie, ‘100 biografen schrijven biografie van vaarweg Lemmer-Delfzijl,’ Fryslân 12;2 (2006), 22.

 

Jiergong 12 (2006), nûmer 3

 • Cor Trompetter, ‘In Memoriam: Lolle Nauta,’ Fryslân 12;3 (2006), 4.
 • Fokke F. van der Meer, ‘Friezen bouwden zoutziederij in Noorwegen,’ Fryslân 12;3 (2006), 5-8.
 • Kerst Huisman, ‘Jan Zijlstra: ‘Een speculatieve benadering kan historicus nieuwe inzichten opleveren,’ Fryslân 12;3 (2006), 9-12.
 • Miranda de Wit, ‘Sarcofagen en steenkisten in Boksum,’ Fryslân 12;3 (2006), 13-14.
 • Willem Dolstra en Meindert Schroor, ‘Friese palen, Groninger palen. Het verhaal achter 25 grenspalen,’ Fryslân 12;3 (2006), 15-21.

 

Jiergong 12 (2006), nûmer 4

 • Martha Kist, ‘De prijs van een lam,’ Fryslân 12;4 (2006), 8-12.
 • Sandra Beckerman en Jasper Vosselman, ‘Vondsten van de hunebedbouwers in Oostrum,’ Fryslân 12;4 (2006), 13-16.
 • Anna Christien Piebenga, ‘De Frjentsjerter Universiteit als Studium Generale,’ Fryslân 12;4 (2006), 17-18.
 • Kerst Huisman, ‘De canon van Nederland is uitstekend geschikt voor de Randstad Holland,’ Fryslân 12;4 (2006), 19-20.
 • C.M. Hogenstijn, ‘Murk de Jong Hzn. Een ambitieuze Friese onderwijzer,’ Fryslân 12;4 (2006), 21-24.

Jiergong 13 (2007), nûmer 1

 • Merijn Knibbe, ‘Frisian Elm disease? Een vroege melding van de Iepziekte uit Friesland,’ Fryslân 13;1 (2007), 2.
 • Kerst Huisman, ‘Reinier Salverda, directeur Fryske Akademy: ‘Tegenspraak is wezenlijk voor het wetenschappelijk bedrijf’,’ Fryslân 13;1 (2007), 5-7.
 • Klaas Meindersma en Regnerus Steensma, ‘Een middeleeuwse koorhekdeur in Goutum,’ Fryslân 13;1 (2007), 8-11.
 • Klaes Sierksma, ‘Uffing, een Friese monnik auteur en dichter van Europees formaat,’ Fryslân 13;1 (2007), 12-17.

Jiergong 13 (2007), nûmer 2

 • —, ‘Nieuws van het Koninklijk Fries Genootschap. Excursie naar Krümmhorn op zaterdag 29 september 2007,’ Fryslân 13;2 (2007), 3-5.
 • Kerst Huisman, Klaes Sierksma rehabilitearre him aardich mei syn Liudgerwurk,’ Fryslân 13;2 (2007), 6.
 • Paul Bron, ‘Een Friese villa aan het Spaarne. Burgemeester pakte ruim een eeuw geleden zijn koffers,’ Fryslân 13;2 (2007), 7-12.
 • Hans Laagland, ‘Het trouwste volk op aarde,’ Fryslân 13;2 (2007), 13-17.
 • Paul Klarenbeek, ‘Pier Pander manifestatie in Leeuwarden,’ Fryslân 13;2 (2007), 18-20.
 • Uzi Hagaï, ‘Hebreeuwse Studies aan de Franeker Universiteit,’ Fryslân 13;2 (2007), 21-27.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Russian Box van Aldo Rossi (1989),’ Fryslân 13;2 (2007), 28.

Jiergong 13 (2007), nûmer 4

 • Remco van Diepen, ‘Met een sneltrein over de Afsluitdijk. Negentig jaar discussie over de ‘hartader van Friesland’,’ Fryslân 13;3 (2007), 3-9.
 • Anna Christien Piebenga, ‘Amor in een Hindelooper wentke. Een theaterkostuum van Hadewych ten Berge,’ Fryslân 13;3 (2007), 10-12.
 • Marjan Brouwer, ”Nature’s masterpiece amongst women’. De wereldlijke roem van Anna Maria van Schurman,’ Fryslân 13;3 (2007), 13-17.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Uffing van Werden of Uffing van Workum?,’ Fryslân 13;3 (2007), 18-20.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: ‘This is no Dogshit’ van Katharina Grosse (2007),’ Fryslân 13;3 (2007), 24.

Jiergong 13 (2007), nûmer 4

 • J.D.Th. Wassenaar, ”Vader’ Smytegelt in Workum …,’ Fryslân 13;4 (2007), 4-8.
 • Kerst Huisman, ‘Commissie-Van Oostrom biedt Friesland niet veel hoop,’ Fryslân 13;4 (2007), 8-9.
 • Merijn Knibbe, ‘Geen lezers maar schrijvers. Uitingen van de verschriftelijking van de cultuur in Henaarderadeel rond 1560,’ Fryslân 13;4 (2007), 10-13.
 • Teake Oppewal en Piet Hemminga, ‘Absenteïsme en schaalvergroting. Quo vadis, Fryslân?’Fryslân 13;4 (2007), 14-17.
 • Marlies Stoter, ‘Bert Looper, directeur Tresoar: “Als je van geschiedenis houdt, dan leef je twee keer …”,’ Fryslân 13;4 (2007), 18-22.
 • Kerst Huisman, ‘Obe postma putte uit zelfde filosofische bronnen als Tachtigers,’ Fryslân 13;4 (2007), 23-24.
 • Yme Kuiper, ‘In memoriam prof. dr. J.A. Faber. De man achter Drie eeuwen,’ Fryslân 13;4 (2007), 24-27.
 • Evert Kramer, ‘Mata Hari (1876-1917). Stand van zaken negentig jaar na dato,’ Fryslân 13;4 (2007), 28-31.
 • Hugo P. ter Avest, ‘Waar het mooie samengaat met het nuttige,’ Fryslân 13;4 (2007), 32-34.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: ‘De Timpel’ van Ids Willemsma (1993),’ Fryslân 13;4 (2007), 40.

Jiergong 14 (2008), nûmer 1

 • Ben Broos, ‘Aeltje Uylenburgh uit Leeuwarden, petemoei van Rembrandts kinderen,’ Fryslân 14;1 (2008), 8-12.
 • Martinus Kosters, ‘Behoud van de voormalige reddingboten op Terschelling,’ Fryslân 14;1 (2008), 12-15.
 • Trinke Kamerling, ‘Project basisregistratie, nut en noodzaak,’ Fryslân 14;1 (2008), 16-18.
 • Sjoerd de Haan, ‘Tussen coöperaties en aandeelhouders. Opkomst en ondergang van de Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken,’ Fryslân 14;1 (2008), 19-24.
 • Meindert Schroor, ‘Viglius van Aytta (1507-1577), een machtig ambtenaar,’ Fryslân 14;1 (2008), 24-25.
 • Fokke F. van der Meer, ‘Uit de jeugd van Christiaan V,’ Fryslân 14;1 (2008), 26-27.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen, de Afsluitdijk,’ Fryslân 14;1 (2008), 28.

Jiergong 14 (2008), nûmer 3

 • Peter Ekamper en Hans Mol, ‘De bevolking van Leeuwarden halverwege de negentiende eeuw. De bevolking van 1839 in kaart gebracht met HISGIS Fryslân,’ Fryslân 14;3 (2008), 5-14.
 • Janet Shaarda Sheeres, ‘Sheltered in a Frisian Cloister: Bauck an Lysk Sjaarda enter Aalsum Cloister,’ Fryslân 14;3 (2008), 15-18.
 • Sieger Rodenhuis, ‘Assuerus Quaestius, (1815-1887), grootgrond- en kunstbezitter uit de negentiende eeuw,’ Fryslân 14;3 (2008), 19-23.
 • Kerst Huisman, ‘Redbad’s zoon, een Friese christenstrijder in Gascogne,’ Fryslân 14;3 (2008), 24-29.
 • Sytse ten Hoeve, ‘Torens, kerken en klokkenstoelen in Friesland. Een overzicht,’ Fryslân 14;3 (2008), 30-35.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen 3, Mata Hari,’ Fryslân 14;3 (2008), 36.

Jiergong 14 (2008), nûmer 4

 • Meindert Seffinga, ‘Een vernieuwd Hannemahuis in Harlingen,’ Fryslân 14;4 (2008), 4-7.
 • Gerben Wierda, ‘De Meerdijck: een onbekende hempolder tussen Heeg en Nijhuizum,’ Fryslân 14;4 (2008), 8-11.
 • J.D.Th. Wassenaar, ‘Een Kindeleyn soo lobentlijck in en buiten Friesland. Middeleeuws kerstlied uit Twente handhaafde zich in reformatorische kring,’ Fryslân 14;4 (2008), 12-16.
 • Ben Broos, ‘Gerrit van Loo, secretaris van Sint Annaparochie , zwager van Rembrandt,’ Fryslân 14;4 (2008), 16-20.
 • Foppe Kooistra, ‘Sietze Wopkes Wierda. Een Friese architect in Zuid-Afrika,’ Fryslân 14;4 (2008), 21-24.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen 4, Elfstedentocht,’ Fryslân 14;4 (2008), 28.

Jiergong 15 (2009), nûmer 1

• Janet Sjaarda Sheeres, A Frisian becomes the First Reformed Pastor in Canada. 4-8
• Hugo P. ter Avest, Van ornament naar object. Europese ornamentsprenten en decoratie in Friesland 1600-1800. 9-11
• Jarich Renema, De ûntfiering fan Sicke fan Roorda yn it Lân fan Kleef. 12-15
• Henk Holsbrink, De gevelstenen van Sixtus Gravius en Syoerd Haackema. 16-20

Jiergong 15 (2009), nûmer 2

• J.A. Mulder, De boerderijontwerpen van W.C. de Groot. 3-8
• Rients Faber, Trije portretsjes út 1815. 9-11
• Marjan Brouwer, Hessel van Martena verrader van Friesland? 12-15
• Frederik Markusse, De twee gezichten van ‘Hessel van Martena’. 16-20
• Sytse ten Hoeve, Friese dorpen. 21-23

Jiergong 15 (2009), nûmer 3

• Kerst Huisman, De grandeur van het spitwerk van Jannewietske en Sjoerd. 3-4
• Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma, De verdwenen kogel van Georg Wolfgang van Schwartzenberg. 5-9
• Sytse ten Hoeve, Riniastate te Oudemirdum en zijn bewoners. 10-14
• Barend J. van Benthem, Frans en Fries tafelzilver. Lepels en vorken in de collectie van kasteel Twickel te Delden. 15-19

Jiergong 15 (2009), nûmer 4

• Lourens Oldersma en Piet Hemminga, Mr. Syds Harold Sieperda (1918-2008). Weldoener van het Koninklijk Fries Genootschap. 3-4
• Minie Baron, Aaltje Visser uit Lemmer (1851-1871). Eerste vrouwelijke gediplomeerde apothekersassistente. 5-9
• Gerben Wierda, Een schilderij op reis naar Friesland. 10-12
• Sytse ten Hoeve, Sorghfliet. Een achttiende-eeuwse buitenplaats in Wijckel en haar bewoners. 13-18
• Phillippus Breuker, Skiednis fan it lânskipshistoarysk ûndersyk fan it kustgebiet. Slagge stúdzjedei fan it Obe Postma Selskip. 19-20

Jiergong 16 (2010), nûmer 1

• Piet Hemminga, De laatste Fryslân: afscheid en een nieuw begin. 3-4
• Meindert Schroor, Groninger stadsjachten werden in Friesland gebouwd. 6-10
• S. Visser, Jacht en vogelarij door Carel Emilius Els baron Collot dÉscury, bewoner van Klein Hermanastate te Minnertsga. 11-14
• Meindert Schroor, Anderhalf decennium Fryslân. 15-17
• Meindert Seffinga, Siebe Johannes ten Cate – een impressionist uit Sneek. 18-22
• Marlies Stoter, Het masker van Odin op de beugelschijffibula van Wijnaldum. 23-28
• Sytse ten Hoeve, Wapenkuif van Leeuwarden magistraatsbank uit Vernigde Staten. 29-32
• Klazien Schroor-Dijkstra, Hilda Dekkinga 25 jaar KFG. ‘De tijd is omgevlogen’. 33-36
• Kerst Huisman, Friezen-tussen-aanhalingstekens, enige sceptische kanttekeningen bij een bejubelde hypothese. 37-39

Jiergong 16 (2010), nûmer 2 (Fleane)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Jan Melles van der Goot. 4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Zwanenzang. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Pikesyl. 8-9
• Hans Koppen, De lucht in! 10-11
• Kerst Huisman, Clément van Maasdijk vliegt boven Heerenveen. 12-13
• Dirk Corporaal, Geschiedenis van vliegveld Leeuwarden. 14-17
• Marijke de Boer, Oorlogsvliegers. 18-19
• Hans Koppen, Gerben Sonderman. Koninklijk vlieger. 20-21
• Dirk Corporaal, Vliegen voor je plezier. 22-24
• Dirk Jan Muntendam, (Column) Oare tiid. 25
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Friese Frits en zijn Rin-Ollinne. 26-27
• Kerst Huisman, Dam van Holwerd naar Ameland hield maar tien jaar stand. 28-29

Jiergong 16 (2010), nûmer 3 (Banken)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Jan Jelles Hof. 4-5
• Marlies Stoter, Sparen voor later. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Puntpaal. 8-9
• Douwe Keizer, De school der bescheidenheid. 10-11
• Douwe Keizer, De nachtmerrie van een bankrun. 12-14
• Douwe Keizer, Nederlanders financieren Amerika. 15-17
• Marijke de Boer, Interview met oud-bankier Douwe Keizer: ‘Geld is niet belangrijk, een boeiend leven wel.’ 18-19
• Douwe Keizer, Sparen doet vergaren. 20-22
• Jan van Zijverden, Ontmanteling Eysingahuis in volle gang. 23
• Dirk Jan Muntendam, (Column) Supergemeente? 25
• Goffe Jensma, Regionale gemeenschappen als de Friese… 26-27
• Teake Oppewal, Het tekort van Haitze Holwerda. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Kruidenierster. 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 1 (Drank)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Meint Bottema.4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Proost, proost en nog eens proost! 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Een stoempa bij Hantum. 8-9
• Kerst Huisman, Drankmisbruik in jeneverland in de 19de eeuw. 10-11
• Doeke Sijens, ‘Brandewyn-toast’. 12-13
• Kerst Huisman, De strijd tegen de drank in Friesland. 14-16
• Johan Frieswijk, ‘Blauw’ en ‘rood’ hoorden bij elkaar. 17-19
• Marijke de Boer, ‘Al goed fyftich jier aktyf yn de drankbestriding’. Interfjoe mei Ando-foarsitter Doede Boon. 20-21
• Jeanine Otten, De eigenaardige bekering van een jeneverstoker in Harlingen en zijn geheim. 22-23
• Dirk Jan Muntendam, (Column) De treasteleazens fan it bestean. 25
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Roelof Boltje en zijn horizontale, hydraulische bodemschuiven. 26-27
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Het stille Keimpetille. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Handzetter 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 2 (It wetter komt!)

• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Mosterd na de maaltijd. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Pestbosjes. 6-7
• Siem van der Woude, Droege fuotten. Het probleem van de waterafvoer. 8-9
• Meindert Schroor, Twee blokhuizen, twee stadhouders en de Friese westkust. 10-11
• Kerst Huisman, Opsterlandse veenderijen onder water. 12-13
• Marijke de Boer, ‘Fryslân leit d’r foorlopich failig bij’. Interfjoe mei Herre Kingma. 14-15
• Jelle Hagen, ‘Wie slagen wil, die slagen kan.’ Over leven en werk van ir. Dirk Frederik Wouda. 16-17
• Frits David Zeiler, Hulpverlening en wederopbouw na de watervlod in 1825. 18-20
• Eelke Lok, (Column) Better. 22
• Martinus J. Kosters, Nieuw leven van de ‘Secretaris Schumacher’. Terschellinger reddingsgeschiedenis herleeft. 24-25
• Bearn Bilker, De warme ontvangst van Anna van hannover in Friesland. 26-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Rotanvlechter 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 3 (Seks, lêst en lust)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Eeltsje Boates Folkertsma. ‘Wy habbe leaf al hwet fen Fryslân is’. 4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Eros in en buiten de slaapkamer. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Moederpolder bij Lytsewierrum. 8-9
• Kerst Huisman, De seksuele bevrijding in Friesland. 10-12
• Kerst Huisman, Onno Zwier en het ‘Friesche Cabaal’. 13-15
• Kerst Huisman, Echte en hoerenkinderen in het Oud-Friese recht. 16-17
• Doeke Sijens, Een feest van de liefde. 18-19
• Marijke de Boer, ‘O, verkoopt u die ook?’ Interview Joop Fenstra. 20-22
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Mees Toxopeus en de Friese reddingboot. 23-25
• Eelke Lok, (Column) Freark Dam. 26
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Nooit meer gezellig buurten in de Plasse. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Klokkenmaakster 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 4 (De Fryske Ko)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Binne Roelofs Veltman. 4-5
• Peter Karstkarel, Chalets uit de bergen in het vlakke Friese land. 6-8
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Doperse monumenten in Witmarsum. 10-11
• Reimer Strikwerda, Friese zwartbonte koeien: eens aanbeden, nu zeldzaam. 12-15
• Reimer Strikwerda, Friese koe als geliefd kunstobject. 16-17
• Kerst Huisman en Reimer Strikwerda, Internationale belangstelling voor topstieren. 18-20
• Reimer Strikwerda,Simon Knol legde de basis voor klassieke Friese koe. 21
• Marijke de Boer, Rommert Politiek: rêder fan de Fryske boer en ko. ‘Neat praktysker as in goeie teory. Interfjoe. 22-23
• Reimer Strikwerda, Boijen de Boer brak door met Holsteinkoe. 24
• Eelke Lok, (Column) Wer-yndieling. 25
• Gieneke Arnolli, Maatje XXXS. Poppenmode uit de 18de eeuw. 26-27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Abe Gerlsma en de snarenbedpootmachine. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Koperslager 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 5 (Staveren)

 • Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Rinse Posthumus. ‘Eén der oude instandhouders der Friesche taal’. 4-5
 • Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Zakkoek op de laatste Groenlandvaarder. 6-7
 • Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) BB-bunker te Grou. 8-9
 • Gerben Abma, Starum, Staveren, Stavoren – 950 jaar bloei en verval. 10-13
 • Jan de Vries, Het ruitje van Saeckele Jelles. Op speurtocht naar een Staverse schipper. 14-15
 • Dirk Huizinga, Visserij in Staveren rond 1900. 16-18
 • Sicco van Albada, Staveren en zijn vroegste scheepsbouw in de archieven. 19-21
 • Marijke de Boer, De burgervader van Staveren. Bernhard van Haersma Buma over de rol van zijn vader. Interview. 22-23
 • Jelle Koenen, Treinboot over de Zuiderzee. 24
 • Eelke Lok, (Column) Bareld. 26
 • Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Drachtster vaart, spijt over demping. 28-29
 • Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Melkrijders 32

Jiergong 17 (2011), nûmer 6 (Grinsgefallen)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Salomon Siewerd de Koe. ‘In de heerlijkheid weder te zien’. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Rijstebrij als rijkeluiseten 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Contributiehuisje nabij Kollumerpomp. 8-9
• Theo Kuipers, Terug naar elf en dertig. De Friese herindeling in de periode 1810-1816. 16-18
• Peter Terpstra, De grinzen fan Smellingerlân. 14-16
• Piet Hemminga, Herindeling: een snoer zonder einde. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Te voet door Sneekermeer kan al lang niet meer. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Better? 24
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Johan Eilerts de Haan verkent de jungle van Suriname. 26-28
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Opsnijders uit Harlingen. 29

Jiergong 18 (2012), nûmer 1 (Jonathan Israel)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Anne de Koe. De bevrijdende daad komt van binnen uit. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) De Slag bij Boksum en Spaanse hutspot. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Barrahûs. 8-9
• Jacob van Sluis, Jonathan Israel en zijn trilogie in overzicht. 10-12
• Yme Kuiper en Jacob van Sluis, Bar mitswa in Kilburn, professor in Princeton. Een interview met Jonathan Israel. 14-17
• Dingeman van Wijnen, Jonathan Israel in Franeker. 18
• Jan van Zijverden, Wij met ons vijfen in Rome. 20-21
• Eelke Lok, (Column) Abe Bonnema. 23
• Hans Mol, Stellingwervers en Schoterlanders en hun strijd voor de Friese vrijheid. 25-28
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Ype Joustra, brânjekeapman. 29

Jiergong 18 (2012), nûmer 2 (Befalle en oereinkomme)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Ulke Brolsma. Een notarisklerk uit Stiens. 4-5
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) De Tynje: een dichtzet of een (losse) brug. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rond Allardsoog. 8-9
• Jeanine Otten, Een geschiedenis van bevallen en opstaan in Friesland. 10-13
• Jeanine Otten, Spraakmakende Friese vroedmeesters en vroedvrouwen. 15
• Jeanine Otten, Holle bomen en poppeslokjes. 16-17
• Marijke de Boer, ‘Bevallen is een wonder van de natuur.’Sietske Krisifoe. Interview. 18-19
• Jeanine Otten, Borstvoeding, over tate en minnen. 20
• Jan van Zijverden, Dokter Petrus de Vries en de couveuse van Aduard. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Froeger. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Seinhuiswachter. 27
• Symen A. Schoustra, Friezen om utens: Amerika. 28-29

Jiergong 18 (2012), nûmer 3 (Popmuzyk yn Fryslân)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Sjoerd Sipma, hoeder van de Friese taal. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Van veevoer tot volksvoedsel: de aardappel in Friesland. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Laaksum. 8-9
• Jacob Haagsma, ‘In spyltúch bin ik’. Veertig jaar popmuziek in Friesland. 10-13
• Jacob Haagsma, Liet en Liet International. 15
• Jacob Haagsma, Nanne Kalma en de Friese folkspioniers. 16-17
• Marijke de Boer, Syb van der Ploeg giet werom nei de woartels. Interfjoe. 18-19
• Jacob Haagsma, Traditie en vernieuwing. 20
• Jacob Haagsma, Aaipop, al 25 jier feeste op Fryske musyk. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Nostalgy. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Sake Visser, ijscoventer. 27
• Meike Jongejan, Door het oog van de naald. Joodse onderduik in Friesland. 28-29

Jiergong 18 (2012), nûmer 4 (De dage fan de sport)

• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Wylde sûkerei. 6-7
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Met de Koetille ging een stuk geschiedenis verloren. 6-7
• Daniël Rewijk, Pim Mulier transformeerde de schaatssport. 8-11
• Pieter Breuker, Kaatsen: van bont kasteleinsvermaak tot strak georganiseerde sport. 12-14
• Meindert Seffinga, Eerde Beulakker over de popularisering van de Friese watersport. Interview. 16-19
• Yme Kuiper, Abe Lenstra. Over de constructie van de voetbalvirtuoos. 21-23
• Eelke Lok, (Column) Kroechpraat. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Ruurd Tjallema, verffabrikant. 27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Willem Loré en de glooiende dijkhelling. 28-29

Jiergong 18 (2012), nûmer 5 (De idylle fan it bûtenlibben)

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Runenstaf van Bernsterburen. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Het Schaapmarktplein te Sneek. 6-7
• Peter de Haan, Saskia Uylenburgh. Een eigenzinnige muze. 9
• Yme Kuiper, Hofsteden, herenkamers en buitenplaatsen. 10-11
• Reinildis van Ditzhuyzen, Oranienbaum. Een buitenplaats als ‘oppepper’ voor de omgeving. 12-14
• Kerst Huisman, Spoorloos Beslingastate. Van de rijke Van Sytzama’s resteren in Friens louter grafstenen. 15-17
• Reinildis van Ditzhuyzen, Kippenburg. 18-21
• Rita Mulder-Radetzky, Onmisbare krachten op de buitenplaatsen. 22-24
• Eelke Lok, (Column) Ferline nei de bliksem. 27
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Zoeken naar een schim. Dieke Dijkstra. 28-29

Jiergong 18 (2012), nûmer 6 (Seefeart)

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Donderbeitels en urnen: het ‘hunebed van Rijs’. 4
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Fryske petiele en de Friese taalstrijd. 6-7
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Een avonturier in de Friese Beweging. Tsjalling Terpstra. 8-9
• Hanno Brand, Vrachtvaarders bij uitstek. 10-14
• Ben Stenekes, Oost-Vlieland: een Oostzeevaarderskolonie. 16-19
• Jelle Jan Koopmans, Kingma: een succesvol familiebedrijf in Makkum. 20-22
• Hugo ter Avest, Harlingen, Frieslands veelbelovende poort naar de zee. 23-25
• Eelke Lok, (Column) Fryslân sliept. 27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Een Bajema melkt beter! 28-29

Jiergong 19 (2013), nûmer 1 (Tsjoenderij)

• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) De fibula van Wijnaldum onder de loep. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rondom Kromwâl. 6-7
• Marlies Stoter en Frank van der Velden, Koppig eigenbelang. Een onthutsend verhaal voor Friesland. Interview met Hotso Spanninga. 8-10
• Kerst Huisman, Friesland in 2035. Symposiumverslag. 11
• Klaas Henstra, Duivelbanners en dominees. 12-15
• Willem de Blécourt, Toverij in de krant. 16-18
• Kerst Huisman, De twa gesichten fan Laurens ten Cate. 20-22
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Krakeling, koekje tussen goed en kwaad. 24-25
• Kerst Huisman, Historische reis naar Rome. 26-27
• Eelke Lok, (Column) Moardfrou fermoarde. 28

Jiergong 19 (2013), nûmer 2 (Bylden fan de oarloch)

• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) Mysterieus graf in Oosterbeintum. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Eelco Nicolaas van Kleffens. Diplomaat in dienst van het koninkrijk. 6-7
• J.A. Mulder, Landschapsschilderijen van Aldert van der Poort. 8-10
• Reinildis van Ditzhuyzen, Google Earth van de Gouden Eeuw.12-14
• Kerst Huisman, Leeuwarden in 1698. 16-17
• Erik Somers, Het oorlogsbeeld van het Fries Verzetsmuseum. 18-20
• Aly van der Mark, Wij zijn de stad nu. Onze oorlog in brieven, foto’s en dagboeken. 21-23
• Kerst Huisman, ‘Naar Oostland willen wij varen’. 24-26
• Kerst Huisman, Schemerzone tussen twee fronten. 27
• Eelke Lok, (Column) Iepen of ticht. 28

Jiergong 19 (2013), nûmer 3 (De Fryske marren)

• Wiebe Hoekstra, Friese schatten in Emden. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Doede Nijenhuis. Ster van het witte doek. 6-7
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) ‘It kin net!’ Beerenburg. 8-9
• Meindert Seffinga, Pronken op de Friese meren. 10-12
• Kerst Huisman, Door mensenwerk ontstaan. Tjeukemeer. 13-15
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’ Kerk in de Fluessen. 16-17
• Meindert Schroor, Scheiding en verbinding. De Friese waterwegen. 18-20
• Symen A. Schoustra, Tûzen jier Greidhoeke. 22-23
• Siem van der Woude, Friese Admiraliteit failliet. 24-26
• Eelke Lok, (Column) Unwennigens. 28

Jiergong 19 (2013), nûmer 4

• Doeke Sijens, ‘Hwent de gloarje leit yn it forline.’ Reinder Brolsma yn it Frysk Museum. 4-6
• Trineke Kamerling, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Grote Bosvijver Olterterp. 7
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Meetketting: maat nemen in koningsroeden. 8-9
• Anne-Marie Oudejans, Het turbulente verhaal van de NTF. 10-13
• Benhard van Haersma Buma, Steden doorsneden door een water. 16-17
• Siem van der Woude, Opschudding in Tzummarum. 18-20
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Siebs legt Friese dialecten voor duizend jaar vast. 21-23
• Henk Dijkstra, De hondekar. Trekpaard van de armen. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Werhelle skiednis. 28

Jiergong 19 (2013), nûmer 5 (Gouden Iuw yn Fryslân)

• Yme Kuiper, Friesland Gouden Eeuw. Eigenzinnig en enerverend. 4-5
• Yme Kuiper en Siebrand Krul, ‘Ik wil geschiedenis levend en leerzaam maken.’ Interview met Hans Goedkoop. 6-9
• Hotso Spanninga, Nieuw geld, nieuwe elite. 10-12
• Ruud Spruit, Smullen en schransen. 13-16
• Joop W. Koopmans, De zilveren positie van de Friese Nassaus in de Republiek. 17-19
• Rudi Ekkart, Wybrand de Geest. Portretkunstenaar. 20-21
• Yme Kuiper, Crack en zijn connecties. Pronkzucht in het veen. 22-23
• ronkzucht in het veen. 22-23
• Yme Kuiper, De raadselachtige dr. Popta. 24-26
• Goffe Jensma. De Franeker universiteit. 28-30
• Arjen Dijkstra, Exponent van een geleerde wereld: Pier Winsemius. 31
• Wiebe Bergsma, Religie en kerkelijk leven. Vrij van geweten, niet van uitoefening. 32-34
• Arjen Dijkstra, Een platte hemel. Het astrolabium van Pibo Gualtheri. 35
• Mirjam de Baar, Anna Maria van Schurman. Fascinerende gomo universalis. 36-37
• Piet Bakker, Lijnen van De Geest en Lambert Jacobsz. 38-41
• Marlies Stoter, Het verlanglijstje van het Fries Genootschap. 42-43
• Peter Karstkarel, Burgertrots in steen. Stedelijke bouwglorie. 44-46
• Philippus Breuker, Schrijvers en lezers. 48-51
• Harm Nijboer, De culturele industrie. Fries-Hollandse connecties. 52-53
• Meindert Schroor, Dynamiek en expansie. 54-57
• Femme Gaastra, Friesland en de VOC: een gemiste kans? 58-61
• Meindert Schroor, De Semskaart van Leeuwarden. 62-63
• Doeke Sijens, Reinier fan Tsjom, in avontoerlik man. 64-65
• Hans Koppen, De Zijl van Dokkum. Kortstondige glorie. 66-67
• Hanno Brand, De Friese vaart op de Oostzee en Noorwegen. 68-70
• Kees Kuiken, Een aristocratische graanrepubliek. 71

Jiergong 19 (2013), nûmer 6 (1813: Federaal of sintraal?)

• Syds Wiersma, Alledaags bijzonder. 25 jaar Fries Film Archief. 4
• Trineke Kamerling, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Spitkeer Twijzel. 5
• Jacques Kuiper, Ere wie ere toekomst? Herdenking 1813-2013. 6-7
• Jacques Kuiper, De lotgevallen van een Friese Jacobijn, Cornelis Godschalk.8-10
• Jacques Kuiper, ‘Een duivels complot.’Het Kollumer Oproer. 11-13
• Philippus Breuker, 1813: rem op de ontwikkeling van het liberalisme. 14-16
• Peter de Haan, Kozakken verjagen Fransen. 18-19
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Waling Dijkstra. It Frysk ûnder de minsken brocht. 20-22
• Marijke de Boer, Kamera klear… aksje!
• Kerst Huisman, Van krijg en verdediging. 24-25
• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) Oude pot in nieuw licht. 26
• Eelke Lok, (Column) Heidenen. 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 1 (De Earste Wrâldoarloch yn Fryslân)

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rondom Kromwâl. 4-5
• Arjen Dijkstra (‘Wurk ûnder hannen’) Friese Staten veel ouder dan gedacht. 6
• Kees Bangma, Toenemend gebrek. 8-13
• Kerst Huisman, Friese dominees bezoeken soldaten in Brabant. 14-15
• Doeke Sijens, Fryslân foar de Friezen. Nij libben yn de Fryske Beweging troch de grutte oarloch. 16-18
• Geart de Vries, Een Belgische invasie in Gaasterland. 19-21
• Hans Koppen, Sneek van boven. 22-23
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Sloeflijnen en buiglinealen. Scheepsontwerper Folkert van Loon. 24-25
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) De handpin van Hallum. 26
• Eelke Lok, (Column) Betinke… 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 2 (Doek op! It Fryske toaniel)

• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Han Nijdam, onderzoeker van eer en recht. 4-5
• Peter van der Meer (‘Wurk ûnder hannen’) Middeleeuwse agrarische ontginningen in Zuidoost-Friesland. Dennis Worst. 6
• Bouke Oldenhof, Crowd-funding avant la lettre. De aanzet tot professioneel theater in Friesland. 8-11
• Marijke de Boer, ‘Toaniel wie myn twadde libbe.’ Interfjoe mei Anne Schumacher. 12-13
• Doeke Sijens, Klompen en boerekilen. De Fryske roman op de planken. 14-15
• Jelle Krol, ‘De kal kaam út ‘e muorren. Earnst en koartswyl by it priissprekken. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Frederik van eeden in Nij Beets. 19
• Ruud Spruit, Dekema State. 20-22
• Bernhard van Haersma Buma, Twee eeuwen rechtspraak in Sneek. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Sneupe. 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 3 (De Fryske jirpel)

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Friesland reist: tramtraject Joure-Sneek. 4-5
• Frank van der Velden, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Vijver Rinsma State Driesum. 6
• Kees Kuiken, Van knol tot kampioen. 8-11
• Teun de Jong, Poters op wereldreis. 12-14
• Philippus Breuker, De gerniers op ‘e klaai. 15-17
• Gerrit Herrema, Teelt op smalle akkers. 18-19
• Jan van Zijverden, Pioniers in pootaardappels. 20-22
• Jan van Zijverden, Friese mummies ontleed. Wiewert. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Mud. 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 4

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Frans van Aylva. Wachten op de Verlosser van Bornwird. 4-5
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) De colleges van Jelle Zijlstra. 6
• Pieter Jan Brisch, Oord voor frisse lucht. Ameland. 8-11
• Jeanine Otten, Pootjebaden bij de Stenen Man. 12-15
• Jan van Zijverden, Rijs aan Zee. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Turfbok op ‘t droge. 19
• Henk Dijkstra, Boeren als bestuurders. 21
• Ruud Spruit, Liauckema State. 22-25
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Oebele Vries en het Fries communalisme. 26-27
• Eelke Lok, (Column) Tsjinstber. 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 5

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Anglo-Friese betrekkingen. 4-5
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Beneficiaalboeken: klassieker in nieuwe verpakking. 6
• Jeanine Otten, Geschiedenis van de dagelijkse kost. 8-11
• Ruud Spruit, Strijd tegen bederf. 12-15
• Jeanine Otten, Te gast op Doumastate. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De berg met het zomerhuis. . Hessel Vegelin van Claerbergens Heremastate. 19
• Reimer Strikwerda, Ús mem wordt zestig! 20-22
• Henk Dijkstra, Het korte leven van de windmotor. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Bamy. 28

Jiergong 20 (2014), nûmer 6

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Zoutepoel. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Dirk Okma. Voorzichtig maar onverzettelijk. 6-7
• Ruud Spruit, Op jacht in het ijs. 8-12
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Beroemdste Fries in hartje Londen. Lourens Alma Tadema. 13
• Goffe Jensma, Gedenkpenning Ubbo Emmius. 14
• Harm Nijboer, Copy, edit & paste. Prenten door Jan Jansz Starter en Wybrand de Geest. 16-20
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Fries onderzoek aan de RUG. 21
• Ron Couwenhoven, Houkje Gerrits, snelste vrouw in onderkleding. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Jeen. 28

Jiergong 21 (2015), nûmer 1

• Doeke Sijens, ‘Een goede medicus is kunstgevoelig.’ Chirurg en kunstverzamelaar H.L. Straat. 4-7
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Van losse vondst tot een legertje. 8
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De weg naar het station. Leeuwarden. 9
• Egge Knol, Paard op reis. 10-11
• Ruud Spruit, De stins van Hessel van Martena. 12-15
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) De kaarten van Schotanus. 16
• Marjan Brouwer, Pjutten en beukers. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Wiebe Bergsma zoekt naar tolerantie in godsdienst. 22-23
• Symen A. Schoustra, Cultuurnationalisme en Friese intellectuelen. 24-25
• Jan Folkerts, (KFG Nieuws) Toekomst voor Friese media? 26
• Eelke Lok, (Column) Binne en kinne. 28

Jiergong 21 (2015), nûmer 2 (Filmskiednis, bewegend erfgoed)

• Aly van der Mark, Ies Leefsma. ‘Tussen moed en principes.’4-6
• Syds Wiersma, Schatkamer van Fries filmisch erfgoed. 8
• Syds Wiersma, Hein Faber, zeeman onder Friese filmmakers. 9-11
• Jeanine Otten, Kar út twa. De oudste Friese speelfilm. 12-14
• Nienke Jet de Vries, Taal yn byld. Tsjêbbe Hettinga. 15-17
• Asing Walthaus, De filmtraditie van een toneelland. 18-19
• Dolf van Weezel Errens en Durk Osinga, Een zilveren troffel keert terug. 20-21
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Wat vindt de boer er zelf van? 22
• Tim Goudriaan, ‘Sie haben die Macht, aber ich habe das Recht’. Willem van Eysinga. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Tsjin film. 28

Jiergong 21 (2015), nûmer 3 (Maria Louise)

• Yme Kuiper, Cultur van het buitenleven. 4-7
• Hanno Brand, De prinses als werkgever. 8-11
• Piet Bakker, Portretten als statussymbool. 12-15
• Marijke Bruggeman, Nieuws en roddels uit Den Haag. 16-18
• Marlies Stoter, Drie keer bellen. Het Stadhouderlijk Hof van Maria Louise. 19
• Jeanine Otten, Delicatessen van meesterkok. 20-23
• Geart de Vries, Allesweter en hovenier. Johann Hermann Knoop. 24-27

Jiergong 21 (2015), nûmer 4

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Met de trein naar India? Harlingen-haven. 4-5
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Hans Mol. Het aparte van Friesland. 6-7
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Tresoar fellow. 9
• Jacques Kuiper, Uit de klauwen van de adelaar. 10-13
• Ruud Spruit, Friezen bij Waterloo. 14-17
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Oud geld, nieuw inzicht. 18-19
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Riemer Riemersma. Van militair naar pacifist. 20-21
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Antropoloog avant la lettre. Jacobus Canter Visscher. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Oars. 28

Jiergong 21 (2015), nûmer 5

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) It hert fan Fryslân bleatlein. Rintje Pieter Sybesma. 4-6
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Dame zonder naam. 7
• Jan Dirk Wassenaar, Het succes van de (Groote) Christelycke Zee-vaert. 8-11
• Tryntsje van der Steege, (‘Wurk ûnder hannen’) Fryske literatuer online. 13
• Kees Bangma, Friesch bloed aan den Doodendraad. 14-17
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Van koopman naar grietman. Adriajus Canter Visscher. 18-20
• Wiebe Hoekstra, Unieke Friese munt uit 6de eeuw. 21
• Aly van der Mark, Teloorgang van de Hortus Botanicus. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Therapie tussen de aardappelen. 26
• Eelke Lok, (Column) Tradysje. 28

Jiergong 21 (2015), nûmer 6

• Jeanine Otten, Pastachoca Beregoed! 4-5
• Nynke Smit, Suiker, slaven en Suriname. 6-9
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Friese zuivelinstituties. 11
• Wiebe Hoekstra, Poartepleats mei lytshûs. Sjuxmastate. 12-15
• Jorieke Savelkouls, ‘Door geen ander ter wereld overtroffen.’ 16-17
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Vermogend in goddeloos Bengalen. Tammerus Canter Visscher. 18-21
• Kerst Huisman, ‘Bewijzen’ terpenonderzoek vaak flinterdun. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Schutten in de Scheene. 26
• Eelke Lok, (Column) Buorman. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 1

• Karel F. Gildemacher, De Zuiderzee en scheepvaart. 4-7
• Elisabeth Spits, Schepen van de Gouden Eeuw. 8-11
• Jelle Jan Koopmans, Het Fries-Hollandse partenbezit. 12-15
• Jan de Vries, Een Hindelooper legende. 16-18
• Rob Leemans, Navigatie in de 17de en 18de eeuw. 20-23
• Cor Trompetter, Schippersgemeenschappen aan de Zuiderzeekust. 24-26
• Eelke Lok, (Column) Sudersee. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 2

• Jan van Zijverden, Onfortuinlijke bomvlucht eindigt op Mirnser kerkhof. 4-7
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Groningse Friezen nader voorgesteld: Wiardus Siccama. 8-11
• Kerst Huisman, Mooi Leeuwarden, een beetje met de rug naar Friesland. 12-13
• Marijke de Boer, (‘Wurk ûnder hannen’) Into the Frisian Laboratory-RUG. 14
• Doeke Sijens, Met de knecht verrast in de bedstee. Echtscheiding in de 19de eeuw. 16-19
• Jeanine Otten, Ans Sandstra. Friese kampioen in theezetten. 20-21
• Annet Nieuwhof, Flinterdun bewijs? Een reactie. 22-23
• Yeb Boersma, In het duister tasten. Terpenonderzoek. 24
• Kerst Huisman, Terpenvorsers negeren historische bronnen en onderzoek. 25
• Hester Postma, ‘Even een paar kiekjes in de bokkepis doen.’Verdwenen straatbeeld Leeuwarden. 26
• Eelke Lok, (Column) Oer de Grins. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 3

• Wiebe Hoekstra, Nieuwe impuls voor boerderijenonderzoek. 4-8
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) Links door stamboomstudie. 9
• Hans Koppen, (‘Plekken met geschiedenis’) Waar de witte tenten wachten. Pinksterlanddagen Appelscha. 10-11
• Johan van der Wal, Koopvaardij in oolrogstijd. 12-15
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Anne Jousma… in boi allinne op ‘e souder. 16-17
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Stof der aarde. 19
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Gjalt Zondergeld. In dienst van het sociale. 20-21
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Johan Hora Siccama: weetgierig, sociaal en cultureel betrokken. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Nij buorkjen. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 4

• Henk Dijkstra, Het geheim van de golle. 4-7
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Verkeerd verbonden. 8-9
• Frans Thuijs, Meisje op avontuur: Vriesche Aeff. 10-14
• Kees Kuiken, Vaklui en sneupers. Terpenonderzoekdiscussie. 16-19
• Willem Frijhoff, De Gouden Eeuw van Leeuwarden. 20-21
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Grensoverschrijdende geschiedbeoefening. 22
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Willem Hora Siccama: bouwer en burgemeester. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Brân. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 5 (De Byldestoarm)

• Hans Cools, De gesneefde contrareformatie. 4-6
• Jan Dirk Wassenaar, ‘Hebt ghi gheen gebacken God meer te coop?’ 8-11
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Geert Ruiter. Pleiter foar boerebelangen yn it ferkearde tiidrek. 12-16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Lourens Alma Tadema. Koningin Fredegonda aan het sterfbed van Bisschop Praetextatus. 17
• Egge Knol, Inzichten door opgravingen. Terpenonderzoek. 18-21
• Ronald Plantinga, Jan Ybema en marijn Molema, Aanjagers van de Friese kenniseconomie. 22-25
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Introduction to Frisian. 26
• Eelke Lok, (Column) Byldestoarm. 28

Jiergong 22 (2016), nûmer 6

• Doeke Sijens, Ofsliten symboal fan de Fryske literatuer. 4-7
• Peter Karstkarel, Gebouwen als sculptuur. Amsterdamse School in Friesland. 8-12
• Hans Koppen, (‘Plekken met geschiedenis’) Het nieuwe licht. Trafo-huisjes PEB. 14-15
• Meindert Seffinga, Topaanwinst brengt grootste Friese zeeheld tot leven. 16-18
• Jeanine Otten, Monument voor Tjerk Hiddes de Vries. 19
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) ‘Die somtijds eens een roesje drinckt.’ Leeuwarder studentenleven. 20-21
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Mij spreekt de blomme een tale. 22
• Atte Jongstra, Postmortem-encyclopedie. De nieuwe Friese Encyclopedie. 24-25
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) Onderduikers in beeld. 26
• Eelke Lok, (Column) Fryslân. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 1

• Wim van der Giesen, Schipbreukeling en oorlogsheld. 4-7
• Doeke Sijens, Onzen beroemden voormaligen gewestgenoot. Lourens Alma Tadema. 8-11
• Anne Doedens, De Republiek in crisis? Holmes’ Bonfire in 1666. 14-17
• Frans Breukelman, Reddingsactie van dominee Grevesteyn. Ramp van het Vlie 1666. 18-21
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Van mosselpellerijen tot droge visworst. 22-23
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Marlies Stoter. Nieuwsgierigheid als drijfveer. 24-25
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Ommelander rechtsteksten. 26
• Eelke Lok, (Column) Emigrearje. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 2

• Frans Thuijs, Roversbende met Friese roots. 4-8
• Ruud Spruit, Willem Bartel van der Koot. Geliefd en beschaafd. 9-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Slagerij van der Weide. 13
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Stank van de ‘parfumeriefabriek’. Gemeentereiniging. 14-15
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Is de huishoudster een man? 16-17
• Sjoerd Schaaf, Een kleine patriot verdwaald in de grote politiek. 18-21
• Ritske Mud, Een Duitse deserteur in Sumar. Eerste Wereldoorlog. 22-25
• Douwe van der Tuin, (‘Wurk ûnder hannen’) Friese rol in maritieme handelsnetwerken. 26
• Eelke Lok, (Column) Nije wei. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 3

• Karel Gildemacher, Strijd van boeren met water. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Lieve vroeg gestorven vrouw. Jo Ubels. 8-9
• Marijke de Boer, (‘Wurk ûnder hannen’) Syktocht nei agraryske skiednis. 11
• Iris van der Veen, Frederik Schuman en zijn koffieplantage. Slavernijgeschiedenis. 12-15
• Gerrit Herrema, Glazen poterbewaarplaatsen: verdwenen en vergeten? 16-19
• Sybe Joostema, Bauck, earste Fryske frijheidsstriidster. 20-23
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Jelte Olthof. Retoriek kan de wereld veranderen. 24-25
• Eelke Lok, (Column) Fier. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 4

• Doeke Sijens, Champagne en bloemen en een… heer. Mata Hari. 4-7
• Wiebe Hoekstra, Dokkum als laatste bolwerk van het heidendom? 8-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) In rook opgegaan. Idzerdastate Ter Idzard. 13
• Han Nijdam en Jan Ybema, Het Friese geld van Lykele Jansma. 14-17
• Margreet Nauta, ‘Verlangen naar het stille Achlum.’ Doeke Hellema. 18-21
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) ‘Het leek of er brand was, zo lichtede de stad.’ Straatverlichting. 22-23
• Meindert Schroor, Emoties rond een verdwijnend Arcadië. Recensies landschapsboeken. 24-25
• Mark Raat, (‘Wurk ûnder hannen’) Speuren naar vroegere bewoners. 26
• Eelke Lok, (Column) Us. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 5 (500 jier Reformaasje)

• Kerst Huisman, Edzard Cirksena voerde godsdienstvrijheid in. 4-6
• Cor Trompetter, Radicale, maar vreedzame dopersen. 8-11
• Jacob van Sluis, Lege banken voor Franeker Academiebibliotheek. 12-15
• Harmen Engelsma, Pionieren in de Wâlden. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Witte zwanen, zwarte zwanen. Chinees porselein. 19
• Jan Dirk Wassenaar, ‘De wreede tyrannie der Spaenguarden.’ 20-22
• Douwe Zeinstra, Een clandistiene kerk. Woudsend. 23-26
• Eelke Lok, (Column) Rivièra. 28

Jiergong 23 (2017), nûmer 6 (Achter Fryske gevels)

• Marijke de Boer en Siebrand Krul, ‘Je huis is toch ook wie je bent.’ Interview met Mirjam Stuurman, Ap Timmermans en Johan de Haan. 4-7
• Antoon Ott, Nanne Ottema en de Friese interieurs. 8-11
• Dolf van Weezel Errens, Blik op het plafond. 12-15
• Richard Harmanni, De behangsmaak van een fabrieksdirecteur. Harlingerstraatweg Leeuwarden. 16-17
• Johan de Haan, Een royale opgang. Hal Stadhouderlijk paleis Leeuwarden. 18-21
• Heleen Kooijman, Nathalie Mantel en Christa de Vries, Harlingens ‘schoonst juweel’. Stadhuis Harlingen. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Yn! 28

Jiergong 24 (2018), nûmer 1

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) T.E. Holtrop. ‘Ik wol myn Fryske kop net foar in oar bûge.’ 4-5
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Van spoorlijn naar mistfontein. 6-7
• Wim Zonneveld, Beeldhouwen, sport en meubels. De Haagse familie Pander. 8-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Dekken en dienen. Huishoudschool Leeuwarden. 13
• Kees Kuiken, Verraad in 1567. Een scheepsentering. 14-17
• Kees Bangma, Naast het kruis de roode vaan. Sybe Kornelis Bakker, christensocialist. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Kees Kuiken. De Friese geschiedenis bestaat niet. 22-23
• Jan Dirk Wassenaar, Pastoor Janning. Verzamelaar van kerkelijke kunst. 24-25
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Stimmen fan Fryslân. De ‘Lân fan taal-app’. 26

Jiergong 24 (2018), nûmer 2

• Johan Decavele, De Vlaamse connectie van Viglius van Aytta. 4-7
• John Löwenhardt, Op zoek naar Hans Goudsmit. 8-11
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) ‘It wie dan altyd in lyts bytsje feest.’ Jan de Roos. 13-15
• Jan de Vries, Schipper Benne Claeses’ turbulente leven. 16-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Het laatste middagmaal. Moord op Willem van Oranje. 20
• Johan Steendam, (‘Wurk ûnder hannen’) Famillement past in een trend. Genealogisch congres. 21
• Minie Baron, Teake (Taco) Kingma. Pionier van de zwakzinnigenzorg. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Reider Munten. 26

Jiergong 24 (2018), nûmer 3 (De nije Fryske pleats)

• Jacob van der Vaart, Vernieuwende boerderijtypen begin 20ste eeuw. 4-7
• Henk Dijkstra, Van stenen burcht naar megastal. 8-11
• Henk Dijkstra, Van voorbeeldpleats naar museumboerderij. De W.C. de Grootboederij in Goutum. 12-14
• Suzan Jurgens, De Friese hooiberg: een overlever? 16-19
• Theo Spek, Zonder boeren geen landschap. 20-21
• Wiebe Hoekstra, ‘De Telegraaf’: voorop in vernieuwing. 22-24
• Egge Knol (‘Naburen’) Met een Friese schuur. 25

Jiergong 24 (2018), nûmer 4 (Lân fan Latyn)

• Klaas van Berkel, De rang van Franeker. 4-7
• Jacob van Sluis, Een levende taal met status. 8-11
• Marjan Brouwer, Geleerde vrouw in mannelijke kringen. Anna Maria Schurman. 12-15
• Egge Knol (‘Naburen’) Tel uw zegeningen. 16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) ‘Dit is Hetzer Bouricius.’ 17
• Theo Verbeek, Waarom koos Descartes voor Franeker? 18-21
• Willem Otterspeer, Petrus Camper, detective èn echte kunstenaar. 22-24
• Marijke de Boer, Vriendenboekje uit de 18de eeuw. 25

Jiergong 24 (2018), nûmer 5 (Joost Halbertsma)

• Doeke Sijens, Dy hillige Rimen en Teltsjes. 4-7
• Yme Kuiper, Friese adel weerspiegelt authentieke cultuur. 8-11
• Rutger Hoekstra, Vriend van de Friese volksgeschiedenis. 12-15
• Goffe Jensma, Detective zonder moord. Recensie biografie Halbertsma.
• Egge Knol (‘Naburen’) Van de hoge Olympus. Halbertsma’s De Âlde Friezen. 18
• Alpita de Jong, Selsbewust en beret: de Fryske frou as model. 20-23
• Peter de Haan, In Memoriam Patris. Jan Slauerhoff. 24-25
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Veehandel en veemarkten. 26

Jiergong 24 (2018), nûmer 6

• Hotso Spanninga, Verliefd, verloofd, getrouwd in de Gouden Eeuw. 4-7
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Honderd jaar stadspromotie. 8-9
• Karel Gildemacher, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Namen en hun oorsprong. 10-13
• Han Nijdam en Otto S. Knottnerus, De erfenis van Redbad. 14-17
• Egge Knol (‘Naburen’) Namenlandschap. 19
• Nykle Dijkstra, De Vliegende Fries. Schipper Barend Fokkes. 20-23
• Sybe Joostema, Tsjerkebrân leit skiednis bleat. 24-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Trouwkistje. 26

Jiergong 25 (2019), nûmer 1

• Jan de Vries, Klippfiskpionier Jappe Ippes. 4-8
• Tom Sandijck en Arnold Zebel, Griekse godenbeelden in gips. Stucwerk in Dekemastate ontdekt. 9-11
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Pieter Buwalda. Ut it tsjuster nei it ljocht. 12-14
• Egge Knol (‘Naburen’) Het elfhartenwapen van de Ommelanden. 16-17
• Henk Bloemhoff, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen. 18-21
• Max Wieringa, De ramp met De Dwinger. 22-25

Jiergong 25 (2019), nûmer 2

• Angela Dekker en Jessica Voets, Van een liefde die de winter van 1914-1915 niet overleefde. Piet van der Hem en Mata Hari. 4-6
• Egge Knol (‘Naburen’) Hull, Londen, Leith. 7
• Paul Brood, Bejaard, maar energiek. Cornelis Pijnacker. 8-11
• Anne Tjerk Popkema, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Eastereach of Westereach? 12-15
• Jan Dirk Wassenaar, Dordtse kerkorde van 1619. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Lady in blue. Tekening Lady Philippina Staunton. 19
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Pieter de Clerq. Wol op de brêge, mar der net oer. 20-21
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Kultuur, ken dat oek in de frituur? Graffiti. 24-25

Jiergong 25 (2019), nûmer 3

• Merijn Knibbe, Jorieke Savelkouls en Marijn Molema, Jan Timmer: innovatieve boer en bestuurder. 4-7
• Siebe Siebenga, ‘De skrik’ fan Sumarreheid. Sytze Jans Dijkstra. 8-10
• Egge Knol (‘Naburen’) Honderd jaar kiesrecht. 11
• Gerrit Bloothooft en David Onland, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Wat zeggen voornamen over de staat van het Fries? 12-15
• Kees Kuiken, Een Friese gedenksteen uit 1648 in Groningen. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Officieel bezegeld. Zegelstempel Hof van Friesland. 19
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Simke Kloosterman. De lytse nomade is útreizige. 20-21
• Marjan Brouwer, Bijzondere grad orrery blinkt weer. 22-23
• Diana Spiekhout, Munt of buit? Vikingenmunten. 25

Jiergong 25 (2019), nûmer 4

• Douwe Kootstra, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Van de Trewalje naar de Zwarte Kuil. Theun de Vries’ Wilt Tjaarda. 4-7
• Eric Hoekstra, It riedsel fan Pommeren. Frysk en Pommersk. 8-11
• Egge Knol (‘Naburen’) Gruningenses in Phrysia. 12
• Vincent van Vilsteren, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Anno Domini MCCCCXVI. Een zware pot. 13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Pieter Sipma. It pak fan ‘e iuwen losmakke. 14-15
• Jaap Osinga, Goed by de tiid. Gegoriaans en Juliaansk. 16-19
• Frans Thuijs, Een dodelijke boodschap. Moord op Antje Seerps. 20-25

Jiergong 25 (2019), nûmer 5 (De Fikingen)

• Diana Spiekhout, Welke schepen voeren op de Noordzee in de Vikingentijd? 4-8
• Annemarieke Willemsen, De Noormannen in Dorestad. 10-13
• Sjoerd Looper, Kammen uiut Haithabu. 14-16
• Oebele Vries, De wuylde Wytsing. Vikingen in Friese wetsteksten. 17-19
• Egge Knol. Walfridus en Radfridus: slachtoffers van de Noormannen. 20-23
• Evert Kramer, Valse start in het Vikingenonderzoek. 24-26

Jiergong 25 (2019), nûmer 6 (Domela Nieuwenhuis)

• Johan Frieswijk, De held van (Friese) arbeiders. 4-7
• Jan Dirk Wassenaar, Us Ferlosser. Het Jezusbeeldje op Domela’s bureau. 8-9
• Kerst Huisman, Nationaal schisma binnen de socialistische beweging. 10-13
• Yme Kuiper, Het Domelaspoor terug. De meeting van 1890 in ’t Meer en molenaar Yme Kuiper. 14-17
• Johan Frieswijk, Met Domela’s naam. 18-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) ‘Friesland, die antieke bodem.’ 21
• Jasper Hoogerwerf, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Meer aandacht voor Fries op de kaart. Fries en het Kadaster. 22-26

Jiergong 26 (2020), nûmer 1

• Ank Engel, Waar mijn brood is, is mijn vaderland. Friese arbeiders in het Ruhrgebied. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Frederike Rutgers. De dûmnysdochter en de swalker. 8-10
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Van postkoets tot whatsapp. 12-13
• Meindert Schroor, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Leeuwardens droogte, Kaap Leeuwarden en Leeuwardens eiland. 14-16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Recht in de lens. 17
• Kees Kuiken, Trouw aan dode dorpsgenoten. Middeleeuwse memoriecultuur. 18-20
• Goffe Jensma, Een mislukt wonderkind. Recensie biografie Gerhard Fockens. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) De Prins. Hendrik de Zeevaarder in Leeuwarden. 26-27

Jiergong 26 (2020), nûmer 2

• Gerk Koopmans, De belofte gestand gedaan. Sichting Friesland 1940-1945. 4-8
• Marre Faber-Sloots, ‘Kon je niet onderduiken?’ Terugkeerders in 1945. 10-13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Jentsje Sytema. Wês net erchtinkend, mar neitinkend. 14-15
• Hans Mol, (‘Friese namen en Fryske nammen’) De namen van Friese kloosters. Herkomst huidige namen in voormalige kloosterstreken. 16-20
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Anna en Martha waren hier. 21
• Jan Folkerts, Identiteit is voortdurend in beweging. Interview met Tymen Peverelli over Leeuwarden als ‘derde stad’. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Het grote zwijgen. De pijn van de Tweede Wereldoorlog. 26

Jiergong 26 (2020), nûmer 3

• Ronald Plantinga en Roelof Veeningen, Overlast door afvalwater bij zuivelfabrieken. 4-7
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) Sipke Huismans. God ferstiet gjin Frysk. 8-10
• Theo Delfstra en Sytske Veltman, Abel Reitses: dorpsgek of boer? 12-15
• Kerst Huisman, (‘Fryske nammen en Fryske nammen’) Fan Piterboarch oant Wliksibana. 16-19
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Weg uit het hart van een sfeervolle volkswijk – Cambuur. 20-21
• Sjoerd Schaaf, Opkomst en ondergang van Ale Ales Bakker. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) High tea op het Poptaslot. 26
• Egge Knol (‘Naburen’) Pandemie. 27

Jiergong 26 (2020), nûmer 4

• Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Het Oosten roept. 4-9
• Anne Doedens en Jan Houter, Verzonken West-Vlieland tot leven gewekt. 10-13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) J.P. Wiersma. Fûl wie ús besykjen. 14-16
• Egge Knol, Droombeeld van Friesland. Biografie Assien Bohmers. 18-20
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Beroerte in de kerk te Leeuwarden. 21
• Karel F. Gildemacher en Wytse Sikkema, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Út it gea fan Sterke Hearke. 22-25

Jiergong 26 (2020), nûmer 5 (Willem Lodewijk)

• Joop W. Koopmans, Willem Lodewijk, de politicus. De kunst van het laveren. 4-6
• Olaf van Nimwegen, Willem Lodewijk, de militair. Tactisch vernieuwer. 7-9
• Hanno Brand, Willem Lodewijk, zijn karakter. Voorbeeldig stadhouder? 1012
• Goffe Jensma, Willem Lodewijk, zijn obductie. Snije yn in stedhâlder. 14-16
• Kerst Huisman, Willem Lodewijk, zijn herdenking.’O ivige skande dat Karel Roorda hjir net stiet.’ 17-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Willem Lodewijk. Gods wil met eere. 20
• Egge Knol, (‘Naburen’) Willem Lodewijk. Groninger boegbeeld.
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) J.C.P. Salverda. God hat him slein en teistere. 22-24
• Kees Kuiken, Franeker drinkebroers in 1652. 25-26

Jiergong 26 (2020), nûmer 6

• Anne Doedens en Matthieu Borsboom, Friezen in de zeevaart. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Martsje van der Veen. ‘Fryslâns bêste toanielspielster’. 8-10
• Egge Knol, (‘Naburen’) Drenkelingenhuisje Terschelling. 11
• Rolf H. Bremmer jr., (‘Friese namen en Fryske nammen’) Ontmaskering van Isola Frislanda. 12-15
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De hond van de toekomst. 17
• Jan de Vries, Wat hebben Jacob Benckes en Robinson Crusoe gemeen? 18-21
• Wiebe Hoekstra, De ‘lytse skiednis’ bewarje. Stichting Erfgoed Fundaasje. 22-25

Jiergong 27 (2021), nûmer 1

• Yme Kuiper, Lucia van Unia, de jonge weduwe van Dekema State. 4-7
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) Bonne Sjoukes Hylkema. 8-10
• Egge Knol, (‘Naburen’) Friese koning in schreven. 11
• Jan de Vries, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Galamadammen en andere toponiemen in de Zuidwesthoek. 12-15
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) IJs en corona dienende. 17
• Gerard Mast, Jousma State te Wirdum nader onderzocht. 18-21
• Marijke de Boer, interview met Wiebe Hoekstra: ‘We ha goud yn hannen’. Bijgebouwen op boerenerven. 22-24
• Jeanine Otten, Kardinaal op zee: zeekreeft op tafel. 26-27

Jiergong 27 (2021), nûmer 2

• Peter de Haan, Titia Bergsma, wereldberoemd in Japan. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Fryske Bewegers’) Gerben Colmjon. 8-10
• Sytze van der Veen, Ganzenborg op z’n Fries. 12-15
• Henny Tuinhout-de Leeuw (‘Vanaf de overkant’) De zee scheidt, de zee verbindt. 16-17
• Jan Dirk Wassenaar, Epo van Douma, Hervormer uit Huizum. 18-21
• Jelle Jan Koopmans (‘Friese maritieme geschiedenis’) Van smakschipper tot Sontvaarder. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Feestelijke bevrijdingsrok. 26

 

 

 

Lêste online nûmers