Statuten van het KFG geplaatst op de website

De statuten van het Koninklijk Fries Genootschap zijn nu ook te lezen op deze website.

Statuten lezen >>>