Nieuwe website van het Koninklijk Fries Genootschap, Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries

Welkom op de nieuwe website van het Koninklijk Fries Genootschap, Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries. De websites van het Genootschap en Historisch Tijdschrift Fryslân waren zo verouderd dat het bestuur heeft besloten om te vernieuwen. De kleuren zijn frisser, de sociale media zijn geïntegreerd, maar het belangrijkste is dat we nu beter zichtbaar kunnen maken dat het Koninklijk Fries Genootschap twee periodieken uitgeeft. Naast informatie over het Genootschap, is ook informatie over De Vrije Fries en Historisch Tijdschrift Fryslân te vinden via deze nieuwe website. Wij hopen u via deze weg goed te informeren over onze taken, doelstellingen en periodieken.