Nûmer 95 (2015)

  • Jorieke Savelkouls, The Friesian horse and the Frisian horse, The (re)invention and the historicity of an iconic breed, De Vrije Fries 95 (2015), 9-42
  • Kees Kuiken, Frisones de Stellingwarf, Historische constructies van een talige identiteit, De Vrije Fries 95 (2015), 43-62
  • Ineke Noordhoff, Grazen in stuivende duinen, De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen, De Vrije Fries 95 (2015), 63-90
  • Sybren Sybrandy, Publieke welkomstredes voor prinselijke studenten aan de Franeker universiteit, De Vrije Fries 95 (2015), 91-102
  • Sytse ten Hoeve, Johannes George Hempel, Een virtuoos beeldhouwer, De Vrije Fries 95 (2015), 103-156
  • Otto Knottnerus, De revolutionaire dokter en zijn vrijheidsglas, Friese identiteit rond 1800, De Vrije Fries 95 (2015), 157-200
  • Corien Rattink, Rients Agema (1854-1913), Een slachtoffer van klassenjustitie, De Vrije Fries 95 (2015), 201-220
  • Egge Knol, Fries goud te boek gesteld, De Vrije Fries 95 (2015), 221-230
  • Ernst Taayke, Terpen, sterren en handelslui, Drie boeken over Friesland van vóór de dijken, De Vrije Fries 95 (2015), 231-240
  • Nelleke IJssennagger, Archeologische Kroniek van Fryslân over 2013 en 2014, De Vrije Fries 95 (2015), 241-250

Laatste online artikelen