Nûmer 93 (2013)

  • Henny de Leeuw, Een nieuwe koers voor het Fries Museum, De herordening van het Fries Museum in 1952, De Vrije Fries 93 (2013), 9-26
  • Leo Verhart, Terug naar het land van herkomst, Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen (2), De Vrije Fries 93 (2013), 27-52
  • M. Gerrits en J.A. Mol*, Macht, geweld en monniken, De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482–1495, De Vrije Fries 93 (2013), 53-98
  • Huib Zuidervaart, De Friese ‘Boerenprofessor’, Realiteit of mystificatie? , De Vrije Fries 93 (2013), 99-122
  • Minie Baron, Hondsdolheid in Friesland, Circa 1700 – circa 1990, De Vrije Fries 93 (2013), 123-162
  • Bert Looper, Fries design goes international, Het meubeldesign van Fristho-Franeker in Nederlands en Europees perspectief, 1920-1970, De Vrije Fries 93 (2013), 163-184
  • Truus de Vries en Goffe Jensma (eds.), De Friese Koningen, François HaverSchmidt, De Vrije Fries 93 (2013), 185-210
  • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2011 en 2012, De Vrije Fries 93 (2013), 211

Laatste online artikelen