Nûmer 92 (2012)

  • Leo Verhart, Terug in het land van herkomst, Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen, De Vrije Fries 92 (2012), 9-36
  • Nelleke Ijssennagger, Vriend, vazal en vijand?, Contacten tussen Friezen en Scandinaviërs in de Vikingtijd: teksten en objecten, De Vrije Fries 92 (2012), 37-60
  • Saskia Kuus, Standsbesef en familiebewustzijn van een Franeker regent, De portretopdrachten van Dirk Fogelsangh (1600-1663) , De Vrije Fries 92 (2012), 61-80
  • Justin E.A. Kroesen, Iconografie van Fries katholiek kerkzilver in de zeventiende en achttiende eeuw, De Vrije Fries 92 (2012), 81-104
  • Kees Kuiken, ‘Zijne vrijzinnige denkwijze omtrent de staatshuishouding’, Bildts protoliberalisme en liberalisme 1814-1851, De Vrije Fries 92 (2012), 105-128
  • Joke Corporaal, Tussen moeder- en vadertaal, Anne Wadman en andere schrijvers in een minderheidstaal, De Vrije Fries 92 (2012), 129-142
  • Eeltsje Hettinga, It krús, de krûk en de kruk, Oer de poëzy fan Trinus Riemersma, De Vrije Fries 92 (2012), 143-158
  • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2010, De Vrije Fries 92 (2012), 159

Laatste online artikelen