Nûmer 70 (1990)

  • Jos M.M. Hermans, ‘Wat lazen Friezen aan het einde van de middeleeuwen? Verkenningen rond boekproduktie, boekenbezit en boekengebruik in Westerlauwers Friesland,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 7-38.
  • H. Fokkens en C. Schinkel, ‘Neolitische slijpstenen uit de provincie Friesland,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 39-52.
  • S. Zijlstra, ‘Gabbe van Aesgema als aanhanger van David Joris,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 53-60.
  • J.J. Kalma, ”Liefhebbers der gereformeerde religie.’ Randkerkelijken of grondbezitters?’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 61-74.
  • D. van Weezel Errens, ‘De zolderschildering in de oude kerk van Terkaple,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 75-110.
  • Ernst Huisman, ‘Ornaminten oan Fryslâns kroan. Tún- en parksieraden yn Beetstersweach en Olterterp,’De Vrije Fries 70 (1990), pp. 101-112.
  • Jurjen M. Bos, ‘Het Fries Museum en de archeologie in 1990,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 113-126.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1989,’ De Vrije Fries 70 (1990), pp. 127-146.

Laatste online artikelen