Nûmer 67 (1987)

  • J.J. Huizinga, ‘Honderdvijftig jaar De Vrije Fries,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 7-10.
  • H. Spanninga, ‘Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw: een eerste terreinverkenning,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 11-26.
  • D.J. van der Meer, ‘Kunstenaar en opdrachtgevers van twee monumenten in Oosterend,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 27-40.
  • J.J. van Moolenbroek, ‘Het verhaal van een kruisverschijning in het jaar 1214 in de laatmiddeleeuwse Gesta Fresonum en Gesta Frisiorum,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 41-52.
  • J.J. Kalma, Rode dominees in Friesland,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 53-64.
  • J.A. Mol, ‘De plundering van het convent te Schoten in 1472,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 65-88.
  • C. Boschma, ‘Opinies over het museum,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 89-100.
  • G. Elzinga, ‘Romeinse bronzen beeldjes in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 101-122.
  • J.A. Kuperus, ‘Aanname (1811) en verspreiding (1947) van de naam Kuperus,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 123-137.
  • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, C.P. Hoekema, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1986,’ De Vrije Fries 67 (1987), pp. 138-160.

Laatste online artikelen