Nûmer 62 (1982)

  • P. Karstkarel, ‘Harlingen ontmantelt zich. Ontwikkelingen van de Harlinger stadsrand in de negentiende eeuw,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 7-18.
  • P.J. Tichelaar, ‘Fries tinglazuur aardewerk in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 19-31.
  • C. Boschma, ‘Van der Kooi en het Koninklijk Huis,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 32-36.
  • M.G. Buist, ‘E.H. Waterbolk: in Fries om utens,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 37-40.
  • Y. Botke en J.P. Janzen, ‘Gesprek met E.H. Waterbolk,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 41-52.
  • T. de Vries, ‘Eigen dracht is fleur en pracht : geschiedenis van het nieuwe Friese kostuum,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 53-64.
  • G.P. Alders en E. Kramer, ‘Onderzoek naar de resten van een middeleeuwse ‘stinswier’ onder Zweins,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 65-79.
  • S. Sybrandi, ‘Jitris de Catachismus fan Karel Roorda,’ De Vrije Fries 62 (1982), p. 80.
  • S.J. van der Molen, ‘Aandacht voor het Friese boerenhuis. De geschiedenis van het onderzoek,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 81-101.
  • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, P. Wiersma, J.W. van Wijnen, P. Hemminga, C.P. Hoekema, A.H. Joustra, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve, J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1981,’ De Vrije Fries 62 (1982), pp. 103-152.

Laatste online artikelen