Nûmer 57 (1977)

 • W. Dolk, ‘1877 in persberichten,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 5-16.
 • C. Boschma, ‘De historische tentoonstelling van Friesland in 1877,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 17-32.
 • J.J. Spahr van der Hoek, ‘De agraryske selsfoldienens en de Coloradokever,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 33-35.
 • D.P. Keizer, ‘Bestendig in werking. Een korte schets van het jaar 1877 vanuit de gezichtshoek der Kamers van Koophandel en Fabrieken in Friesland,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 36-44.
 • J.J. Huizinga, ‘Binnen het liberale bolwerk slechts plaatselijke ongeregeldheden,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 45-52.
 • J.J. Kalma, ‘Touwtrekken tussen ‘fyn’ en ‘grou’,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 53-60.
 • J. Frieswijk, ‘Arbeiders en werklieden in 1877,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 61-67.
 • Ph. H. Breuker, ‘De fryske literatuer om 1877 hinne,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 68-74.
 • Fr. Dam, ”Alteast ienige ienheid’… Fryske ‘staveringsstriid’ yn en om it jier 1877,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 75-80.
 • P. Karstkarel, ‘Het Leeuwarder Harmoniegebouw en zijn architecten,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 81-90.
 • H. Kingmans, ‘Iets is meer dan niets. Leeuwarder cultureel leven in 1877,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 91-97.
 • S.J. van der Molen, ‘Friesland en het toerisme,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 98-104.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, Regn. Steensma, J.F. Stalling, H.J. Zijlstra en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1976,’ De Vrije Fries 57 (1977), pp. 105-122.

Laatste online artikelen