Nûmer 39 (1948)

  • P.C.J.A. Boeles, ‘In memoriam Dr. A.L. Heerma vanVoss,’ De Vrije Fries 39 (1948) 1-5.
  • A.L. Heerma van Voss, ‘De reizen in het Noorden van Aernout van Buchell,’ De Vrije Fries 39 (1948) 6-8.
  • A. Wassenbergh, ‘De restauratie van het gildebord der Leeuwarder zilversmeden,’ De Vrije Fries 39 (1948) 9-14.
  • A. Wassenbergh, ‘Wanneer begint in Friesland de datering van zilverwerken door middel van jaarletters,’ De Vrije Fries 39 (1948) 15-16.
  • O. Postma, ‘Ploeggang en hoevenstelsel,’ De Vrije Fries 39 (1948) 17-48.
  • S.J. van der Molen, ‘Vluchtheuvels in Friesland,’ De Vrije Fries 39 (1948) 49-73.
  • P. Gerbenzon, ‘Codex Furmerius,’ De Vrije Fries 39 (1948) 74-90.
  • H. Sannes, ‘De Bildtrenten,’ De Vrije Fries 39 (1948) 91-118.
  • G. Gosses, ‘De Klokstraat te Leeuwarden en de klokken van de Nieuwetoren,’ De Vrije Fries 39 (1948) 119-123.
  • Boekbesprekingen, De Vrije Fries 39 (1948) 124-129.

Laatste online artikelen