Nûmer 38 (1946)

 • C.J. Guibal, ‘Het jubileum van Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten,’ De Vrije Fries 38 (1946) 1-4.
 • A.J. Stakenburg, ‘UitWolvega’s verleden,’ De Vrije Fries 38 (1946) 5-28.
 • O. Postma, ‘Personen of geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen?,’ De Vrije Fries 38 (1946) 29-53.
 • H. Halbertsma, ‘Het Sneeker Oud-Kerkhof,’ De Vrije Fries 38 (1946) 54-59.
 • Ch.C. van der Vlis, ‘De bouw van het perceel Nieuwestad 49 te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 38 (1946) 60-68.
 • Gebhart Voorvelt, ‘De Fresco-Fragmenten van Leeuwarden en het Haarlemse paneel,’ De Vrije Fries 38 (1946) 69-85.
 • Gerda F. van Asselt, ‘Abbe Wijbes te Franeker, drukker van de Vermaenschriften van Doede vanAmsweer,’ De Vrije Fries 38 (1946) 86-91.
 • C.B. Menalda, ‘In memoriam Th.M.Th. van Weideren baron Rengers’, 38 (1946) 92-96.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Mr. W.B. Buma †,’ De Vrije Fries 38 (1946) 97-99.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Smellingeraland,’ De Vrije Fries 38 (1946) 100-108.
 • Boekbespreking, De Vrije Fries 38 (1946) 109.

Laatste online artikelen