Nûmer 35 (1939)

  • P.C.J.A. Boeles, ‘De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch Museum, in verband met het voorafgaande Vegelinhuis en zijn bewoners,’ De Vrije Fries 35 (1939) 1-50.
  • O. Postma, ‘De Saksische jaartax in Friesland,’ De Vrije Fries 35 (1939) 51-82.
  • P.C.J.A. Boeles, ‘De runen-inscripties van het Friesch Museum,’ De Vrije Fries 35 (1939) 83-95.
  • Heinrich Reimers, ‘Die Lateinische Vorlage der ‘Gesta Frisiorum’,’ De Vrije Fries 35 (1939) 96-151.
  • J.C. Tjessinga, ‘Aanteekeningen betreffende Friesche grietenijwapens (vervolg),’ De Vrije Fries 35 (1939) 152-174.
  • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 35 (1939) 175-177.

 

Laatste online artikelen