Nûmer 34 (1937)

  • A.L. Heerma van Voss, ‘In Memoriam Dr. S.A. Waller Zeper,’ De Vrije Fries 34 (1937) 1-5.
  • O. Postma, ‘Over het friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw,’ De Vrije Fries 34 (1937) 6-28.
  • J.C. Tjessinga, ‘Aanteekeningen betreffende friesche grietenij-wapens,’ De Vrije Fries 34 (1937) 29-45.
  • W.J.M. van Eysinga,”Parlementaire herinneringen – en memoriaal’. Dagboek van Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga, minister van staat, lid en voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, raadsheer in het Hof te Leeuwarden (31 December 1818-16 April 1901),’ De Vrije Fries 34 (1937) 46-72.
  • S.J. Hoogland, ‘Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie’s in de gemeente Het Bildt (vervolg),’ De Vrije Fries 34 (1937) 73-96.
  • P. van der Meulen, ‘De oudste bron van het Stadsfriesch,’ De Vrije Fries 34 (1937) 97-103.
  • A.L. Heerma van Voss, ‘De inpoldering van de Wargaster Meer en Paulus Jansz. Kley,’ De Vrije Fries 34 (1937) 104-121.
  • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 34 (1937) 122-131.

Laatste online artikelen