Nûmer 20 (1906)

 • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Dr. M. van Staveren,’ De Vrije Fries 20;1 (1906) 1-5.
 • M. van Staveren, ‘Nog een en ander over Mr. Johannes Basius,’ De Vrije Fries 20;1 (1906) 6-31.
 • S. Wigersma Hz., ‘Drie zeldzame Oranje-penningen,’ De Vrije Fries 20;1 (1906) 33-40.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Armengoederen en Armbesturen in Friesland (Van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets,’ De Vrije Fries 20;1 (1906) 41-154 .
 • M. Schoengen, ‘Het Minderbroedersklooster te Bolsward,’ De Vrije Fries 20;1 (1906) 155-208 .
 • P.J. Blok, ‘De Friezen te Rome,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 1-33.
 • A. Folmer, ‘Anthropologische mededeelingen,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 37-48 .
 • G.H. van Borssum Waalkes, ‘In memoriam Mr. W.B.S. Boeles,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 51-55 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Lijst der geschriften van Mr. W.B.S. Boeles,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 56-62.
 • S. Wigersma Hz., ‘Muntvondst te Oudwoude,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 65-82 .
 • T.H. Siemelink, ‘Geschiedenis van de stad Workum. Van de Hervorming tot den Patriottentijd,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 83-189 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Nogmaals het zwaardje van Arum en de Hada-munt’, 20;2 (1906) 190-203.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Een der oudste christelijke beeldhouwwerken in Friesland,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 204-208.
 • T.J. de Boer, ‘Friesche bibliographie 1901-1902,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 209-220 .
 • R. Visscher, ‘Friezen te Bodegraven, in 1672,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 223-260 .
 • S. Wigersma Hz., ‘De draagteekens van het jaar 1566,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 261-312.
 • W. Zuidema, ‘Friesche overleveringen,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 313-319.
 • W. Zuidema, ‘Een onbekend Friesch Minnelied,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 320-322 .
 • M. Schoengen, ‘De schraapzucht van Cunerus Petri, Bisschop van Leeuwarden,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 323-390 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘De opgravingen in de terp te Hoogebeintum,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 391-425 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Die Terp zu Hoogebeintum. Resumé des vorgehenden Artikels,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 426-430.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Das Alter der friesischen Terpen,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 431-448 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘De verzameling Bisschop en iets over het inrichten van Musea,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 449-466.
 • An., ‘De Pers over het Friesch Museum, naar aanleiding van het Koninklijk bezoek op 27 September 1905,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 467-474.
 • T.J. de Boer, ‘Uit een brief van Franciscus Junius,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 475-476.
 • T.J. de Boer, ‘Friesche Bibliographie 1903-1904,’ De Vrije Fries 20;2 (1906) 477-490.

Laatste online artikelen