Algemiene ledegearkomste KFG woansdei 23 septimber 2020

31 May 2019

Munt of buit?

21 May 2019

Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’

19 December 2016

Sieperda-sympoasium 2016 op freed 16 desimber

11 November 2016

Statuten van het KFG geplaatst op de website

13 July 2016

Nieuwe website van het Koninklijk Fries Genootschap, Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries

13 January 2016