Nummer 99 (2019)

[Nog niet online beschikbaar]

THEMA: CULTURELE HOOFDSTAD 2018

 • Tymen Peverelli en Milou van Hout: ‘Leeuwarden moet meer Ljouwert worden’. Een eeuw Friese stadsfestivals in Leeuwarden, De Vrije Fries 99 (2019), 10-21
 • Bert Looper: 2018 A Space Odyssey. Leeuwarden/Fryslân2018 in het licht van identiteitsvorming en identiteitspolitiek, De Vrije Fries 99 (2019), 22-33
 • Oeds Westerhof: LF2018 – Earste Skôging, De Vrije Fries 99 (2019), 34-41
  BIJDRAGEN
 • Jonathan Israel: Friesland and the Rise of Democratic Republicanism in the Western World (1572-1800), De Vrije Fries 99 (2019), 42-51
 • Milo van der Pol:De agentschappen van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, De Vrije Fries 99 (2019), 52-67
 • Alpita de Jong:Verbannen veelzijdigheid. Een boeddhistisch nisje en andere ongemakkelijke oudheden uit de verzameling van Joost Halbertsma, De Vrije Fries 99 (2019), 68-81
 • Sjoerd Looper: Graven naar identiteit. Archeologie en de zoektocht naar het ‘Fries eigene’ in de negentiende eeuw, De Vrije Fries 99 (2019), 82-95
 • Hilda T.A. Amsing en Linda Greveling:Laveren tussen idealen en pragmatiek. Het middenschoolexperiment op de Franeker protestants-christelijke Anna Maria van Schurman school (1974-1986), De Vrije Fries 99 (2019), 96-113
 • Evert Kramer en Gilles de Langen: Van Vikingschat naar Finn en andere Friese koningen. Jan Zijlstra (1941-2018), oudheidkundige tussen eigenbelang en dienstbaarheid, De Vrije Fries 99 (2019), 114-141
  BOEKBESPREKINGEN
 • Jorrit Huizinga:FRYSK? Over de zin en onzin van een provinciale kunstgeschiedenis, De Vrije Fries 99 (2019), 142-145
  KRONIEK
 • Gilles de Langen: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2018, De Vrije Fries 99 (2019), 146-200.

Laatste online artikelen