Nummer 97 (2017)

[Nog niet online beschikbaar]

THEMA: VAN BUORSKIP TOT GLOBAL VILLAGE: SPORT EN IDENTITEIT

 • Daniël Rewijk: Ludodiversiteit of identiteitsconstructie? Traditional sports and games in de cultuurgeschiedenis, De Vrije Fries 97 (2017), 8-17
 • Philip Dine: Sport and cultural identity in Brittany. From pre-modern contests to post-modern contexts, De Vrije Fries 97 (2017), 18-27
 • Leif Yttergren: Paerk and varpa. Traditional sport and regional identity on Gotland, De Vrije Fries 97 (2017), 28-37
 • Marieke Verweij: ‘Us Atsje! Atje Keulen Deelstra: schaatsster in Friesland, vrouw van de natie, De Vrije Fries 97 (2017), 38-47
 • Pieter Breuker: Beeldvorming van het kaatsen. Van ‘spel der pootelingen’ naar cultuursport, De Vrije Fries 97 (2017), 48-61
 • BIJDRAGEN
 • Lianne van Beek: Friese Lieve Vrouwen. De verering van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden en Onze Lieve Vrouw van Zevenwouden in de vroege zestiende eeuw, De Vrije Fries 97 (2017), 62-77
 • Ige Verslype, Annemieke Heuft en Margriet van Eikema Hommes: De geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Ontstaansgeschiedenis, oorspronkelijke gedaante en latere aanpassingen, De Vrije Fries 97 (2017), 78-125
 • Henk Boels: De guillotine in Leeuwarden en Groningen in de Franse tijd, 1810-1813, De Vrije Fries 97 (2017), 126-141
 • Margriet Fokken: Friese slaveneigenaren in Suriname en Curaçao in beeld. Compensatiegelden vanwege de afschaffing van de slavernij als lens op Friese betrokkenheid bij slavernij, De Vrije Fries 97 (2017), 142-159
 • ESSAY
 • Eddy Wymenga: Gjin miensker sûnder mienskip, De Vrije Fries 97 (2017), 160-167
 • KRONIEK
 • Nelleke IJssennagger: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2016, De Vrije Fries 97 (2017), 168-179

Laatste online artikelen