Nummer 89 (2009)

  • R.A. Ubbink, ‘Literair kwartier’, Fokke Sierksma als literair radiocriticus bij de Regionale Omroep Noord, 1946–1955, De Vrije Fries89 (2009), 9-44
  • Han Nijdam, Klinkende munten en botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten, Continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit, De Vrije Fries 89 (2009), 45-66
  • Jasper Hillegers, Lambert Jacobsz (c. 1598–1636) en zijn werkplaats, Atelierpraktijk in Leeuwarden omstreeks 1630, De Vrije Fries 89 (2009), 67-92
  • Corien Rattink, ‘Een zoo bekend hygiènist’, Samuel Senior Coronel in Leeuwarden, 1867–1892, De Vrije Fries 89 (2009), 93-164
  • Sytse ten Hoeve, Jan Buiteveld (1747–1812), een Sneker decoratieschilder, 117, De Vrije Fries 89 (2009), Jelle Jan Koopmans, De ‘Heeren’ van Sneek, De economische en politieke elite in Sneek tussen 1870 en 1910, De Vrije Fries 89 (2009), 165-180
  • Tico Koopmans, De offi ciële Friese canon, De meest recente poging om vorm te geven aan de Friese identiteit, De Vrije Fries 89 (2009), 181-198
  • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2007 en 2008, De Vrije Fries 89 (2009), 199

Laatste online artikelen