Nummer 87 (2007)

  • Reinder Reinders en Ypie Aalbers, ‘Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen,’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 9-28.
  • O.D.J. Roemeling, ‘De Premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk Westergo,’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 29-62.
  • Herman Noordegraaf, ‘J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935-1942),’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 63-90.
  • Goffe Jensma, Onno Hellinga, Wiebe Bergsma, Jacob van Sluis en Johan Frieswijk, ‘Vijf eeuwen J.J. Kalma,’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 91-120.
  • Douwe Kooistra, ‘Een bekeringsgeschiedenis in de Rottevalle (1752),’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 121-142.
  • Karwan Fatah en Bouke Walstra, ‘Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga (1794-1795),’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 143-172.
  • Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 2005 en 2006,’ De Vrije Fries 87 (2007), pp. 173-276.

Laatste online artikelen