Nummer 86 (2006)

  • Tessa Krol, ‘Angelsaksisch aardewerk in Noord-Nederland. Nieuwe perspectieven op het Noordnederlandse kustgiebied na het bewoningshiaat in de vierde eeuw.’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 9-32.
  • Johan Nicolay, ‘Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en vroege zevende eeuw na Chr.’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 33-94.
  • J.A. Mol, ‘Galgen in laatmiddeleeuws Friesland,’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 95-140.
  • Merijn Knibbe, ‘Enkele vroege boedelinventarissen uit Leeuwarderadeel (1537-1548),’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 141-164.
  • Peter Schoen, ‘Claes Fransen Brandt (1628-1693). Rembrandt in Fries zilver,’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 165-198.
  • Kees Kuiken, ”De Keesen sijn weeder considerabel moedig’. Een Friese plattelandsjurist onder de Van Harens c.s.,’ De Vrije Fries86 (2006), pp. 199-242.
  • Derk Jansen, ‘De ziel van de kunstenaar, óf de ziel der dingen. Overwegingen bij het werk van Jan Mankes,’ De Vrije Fries 86 (2006), pp. 243-266.

Laatste online artikelen