Nummer 85 (2005)

  • J.M. Bos en E.W. Brouwer, ‘De kruisvormige fibulae van Friesland. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de herkomst van de eerste migranten vanaf AD 380/400 en de culturele oriëntatie van het Friese terpengebied tot ca. AD 550,’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 9-36.
  • Johan Nicolay, ‘Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van het Friese koningsschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.),’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 37-103.
  • Justin E.A. Kroesen, ‘Het ‘retabel’ van Cornwerd opnieuw bekeken,’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 105-127.
  • Regnerus Steensma, ‘Katholieke kerkschatten in Oostergo rond 1580,’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 129-159.
  • Marie-Anne de Harder, ”Onbeholpen kopieën als tijdverdrijf’. De Friese kunstenares Baudina Stinstra (1739-1821), De Vrije Fries85 (2005), pp. 161-177.
  • Kees Boschma, ‘Over verzamelen,’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 179-197.
  • Gilles de Langen en Froukje Veenman, ‘Archeologische kroniek van Fryslân over 2003 en 2004,’ De Vrije Fries 85 (2005), pp. 199-293.

Laatste online artikelen