Nummer 84 (2004)

  • Kees Kuiken, ‘Middeleeuwse zandstenen grafkisten uit Westerlauwers Friesland, De Vrije Fries 84 (2004), pp. 9-28.
  • Cor Trompetter, ‘De invoering van de ‘Generale middelen’ in Friesland. Een aspect van belastingen en staatsvorming ten tijde van de Opstand,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 29-47.
  • W. Dolk, ‘Over Hans Falck en nog vier Leeuwarder klokkengieters,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 49-64.
  • Otto Knottnerus, ‘Renaissance op het Bildt. Over een boerenzoon die rederijker wilde zijn,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 65-132.
  • Hester Postma, ‘Perscensuur in Friesland in de zeventiende eeuw,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 133-158.
  • Alpita de Jong, ‘Internationale handel in Frysk. Europese belangstelling voor de Friese zaak gedurende de ‘Sattelzeit’ (1750-1850),’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 159-180.
  • Rolf van der Woude, ‘Modernisering of marginalisering. Friese landbouworganisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 181-213.
  • Ad de Jong en René Kunst, ”Een museumdirecteur moet zich bewust zijn dat hij een rentmeester is.’ Kees Boschma kijkt terug op de periode dat hij directeur was van het Fries Museum,’ De Vrije Fries 84 (2004), pp. 215-249.

Laatste online artikelen