Nummer 83 (2003)

  • Kees Kuiken, ‘Harlinger en Bildtse doopsgezinden,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 9-46.
  • Onno Hellinga, ‘Doecke Martena (1527-1605) en it blokhûs fan Harns,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 47-74.
  • Philippus Breuker, ‘Friese Hofcultuur,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 75-116.
  • Yme Kuiper, ‘De identiteit van het Fries Genootschap – toen en thans,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 117-130.
  • Douwe Kooistra, ‘Twa doarpen en har tsjerken yn ‘e njoggentjinde ieu. Hoe’t de Ofskieding yn Ljussens oanhang krige en yn Moarre net,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 131-178.
  • Derk Jansen, ‘Een persoonlijk voortbestaan … Ds. Albertinus van der Heide en de parapsychologie,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 179-200.
  • Maarten Prak, ‘Revolutie in Friesland, 1795-1798,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 201-210.
  • Yme Kuiper en Frouke Veenstra-Vis, ‘De ballingschap van een doopsgezinde koopman-patriot uit Makkum. Inleiding bij de reisverhalen van Jan Ymes Tichelaar (1729-1799) uit de periode september 1787 tot oktober 1789,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 211-228.
  • [Jan Ymes Tichelaar], ‘Een kort verhaal van mijn reisen en verdere ontmoetingen van 22 september 1787 af,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 229-266.
  • Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.), ‘Archeologische kroniek van Fryslân over 2001 en 2002,’ De Vrije Fries 83 (2003), pp. 267-348.

Laatste online artikelen