Nummer 79 (1999)

  • Jos Bazelmans, Danny Gerrets, Jan de Koning en Peter Vos, ‘Zoden aan de dijk : kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 7-74. (met een bijdrage van Richard Exaltus)
  • Wouter Waldus, ‘Vergraven en verdronken: het archeologisch onderzoek van een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse ijzertijd bij Teerns,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 75-92.
  • P. Schoen, ‘Knoeien met zilver: postuum eerherstel voor keurmeester-generaal Claes Clasen Balck (1670-1694),’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 93-104.
  • Jacob van Sluis, ‘Recht boven leer : tweespalt in hervormd Berlikum, 1871-1880,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 105-128.
  • Sjoerd de Haan, ‘De voorlopers van de Algemene Vereniging van Onderlingen : een inventarisatie van het Friese onderlinge verzekeringswezen in de negentiende en twintigste eeuw,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 129-150.
  • C. Boschma, ‘Nogmaals Douwe de Hoop,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 151-152.
  • Wijnand W. Mijnhardt, ‘Het rode tasje van Salverda: een recensie,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 153-164.
  • Onno Hellinga, ‘Pier Winsemius’ afschriften van enkele historische aantekeningen van Isbrandus van Harderwijck (1559-1571) en van de Memorien van Matthijs Heymans (1571-1580),’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 165-196.
  • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 1998,’ De Vrije Fries 79 (1999), pp. 197-230.

Laatste online artikelen