Nummer 76 (1996)

  • C. Rattink, ‘Ontoelaatbare gezinnen in Leeuwarden, 1902-1940,’ De Vrije Fries 76 (1996), pp. 7-26.
  • Thomas Elsmann, ‘Ein unbekannter Ordo lectionum et horarum der Franeker Universität, (1675),’De Vrije Fries 76 (1996), pp. 27-34.
  • Ph.H. Breuker, ‘Pier Epes op it gastmiel fan prins Adel? ‘It Fryske miel’ (ca. 1650) as manifestaasje fan dinastyk famyljebesef,’De Vrije Fries 76 (1996), pp. 35-54.
  • D.W. Kok, ‘Een late roeping. Het leven van de historicus Furmerius,’ De Vrije Fries 76 (1996), pp. 55-66.
  • Paul Valkema Blouw, ‘De eerste drukker van Leeuwarden: Johannes Petreius,’ De Vrije Fries 76 (1996), pp. 67-74.
  • Vibeke Michelsen, ‘A Frisian relief in Denmark,’De Vrije Fries 76 (1996), pp. 75-85.
  • H. Schoorl, ‘De uithoven van Ludingakerke op Texel,’ De Vrije Fries 76 (1996), pp. 87-108.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, ‘Panorama fan Fryslân 1995,’De Vrije Fries76 (1996), pp. 109-130.
  • J.M. Bos (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 1995,’ De Vrije Fries 76 (1996), pp. 131-138.

Laatste online artikelen