Nummer 52 (1972)

 • J.J. Kalma, ‘Striid om de grytman,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 5-14.
 • Marlite Halbertsma, ‘Lambert Jacobsz., een Amsterdammer in Leeuwarden,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 15-25.
 • K. de Vries, ‘Regionalisering van de vaderlandse geschiedenis in wetenschap en onderwijs,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 30-32.
 • G. van Slooten-Kaan en T.P. Straat-Osinga, ‘150 Jaar mode en dracht. Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750-1900 (I),’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 33-48.
 • K. Terpstra, ‘Boterbelezers en boterbrieven,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 49-57.
 • J.H. Rombach, ‘Lucas Dijl in Friesland,’ In: De Vrije Fries: (1972), pp. 58-62.
 • R. Steensma, ‘Inkelde oantekeningen by de bou fan de nije tsjerke to Ysbrechtum yn 1865,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 63-67.
 • J. ter Steege, ‘Sint Katharina kerkpatrones van Aalsum, O.D.,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 68.
 • S. J. van der Molen, ‘Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 69-79.
 • R. de Beer, ‘De zaak-Brunsvelt. Een konflikt in de geref. gemeente Aalsum-Wetsens in de 17de eeuw,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 80-88.
 • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, S. Sybrandy, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1971,’ De Vrije Fries 52 (1972), pp. 97-111.

Laatste online artikelen