Nummer 51 (1971)

 • M.J. van Lennep, ‘Het Friese dorp en de huidige gemeenteadministratie,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 3-13.
 • H.C.J. Oomen, ‘De ellepijp van vogels, materiaal voor oude muziekinstrumenten,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 14-16.
 • H. Kingmans, ‘Schilderkunst uit het Friesland der zeventiende eeuw,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 17-32.
 • S.J. van der Molen, ‘Het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 33-45.
 • G. Bakker, ‘Hylpen yn de Patriottentiid bûten it skema 1782 – 1787,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 46-53.
 • G. Elzinga, ‘Inkelde tinzen oer Alsengemmen,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 54-60.
 • H. Schoonhoven ‘Antonius Folcardii van Boornbergum, pastoor in reformatietijd,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 61-67.
 • S. ten Hoeve., ‘Twee stadhouderlijke gestoelten te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 68-77.
 • J.J. Kalma, ‘Rectorale swierrichheden. Ut it libben fan de Ljouwerter Johannes Balck,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 78-81.
 • B. van Haersma Buma, ‘Het Jan Harmens-orgel te Workum,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 82-92.
 • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, S. Sybrandy, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1970,’ De Vrije Fries 51 (1971), pp. 93-108.

Laatste online artikelen