Nummer 46 (1964)

  • W.H. Keikes, ‘Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 5-27.
  • S J. van der Molen, ”Men zal de naasten bereid vinden’ (burenplicht in Friesland in de 18de en de 19de eeuw)’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 28-61.
  • S.J. Fockema Andreae, ‘Voordeelsgoederen in Friesland’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 62-69.
  • H. Halbertsma, ‘De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 70-85.
  • J.J. Kalma, ‘Het beeld van de dominee in de Friese litteratuur’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 86-117.
  • K.M. Witteveen, ‘De Dokkumer predikant Theod. van Thuynen (1679-1742)’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 118-142.
  • M.J. van Lennep, ‘De oudste notulen van de Leeuwarder Debatingclub’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 143-199.
  • A. Wassenbergh, ‘Een vroeg stilleven van Maerten Boelema de Stomme’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 200-204.
  • W. Dolk, ‘Zestiende eeuwse zerkhouwers in Friesland’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 205-213.
  • D.J. van der Meer, ‘Schilders in Friesland in de 16e eeuw’, De Vrije Fries 46 (1964), pp. 214-256.

Laatste online artikelen