Nummer 44 (1960)

  • H. Halbertsma, ‘Bonifatius’ levenseinde in het licht der opgravingen,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 5-46.
  • A. Roes, ‘Vethoorns en spleutstekers,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 47-50.
  • O. Postma, ‘Over de positie van het vlek in Friesland in de tijd van de Republiek,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 51-58.
  • J.J. Kalma, ”De heer Mackduwel’ fan Nijlan en Gysbert Japiks,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 59-67.
  • S.J. van der Molen, ‘Ta de skiednis fan us mounen,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 68-79.
  • A.L. Heerma van Voss, ‘De Friese stadhouders uit het huis Nassau en hun residentie-verblijven,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 80-91 [online beschikbaar] .
  • O. Postma, ‘De magistraat van Sneek als beheerder van gemene scharren,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 92-101.
  • J.J. Kalma, ‘Bowring in het Noorden. Een litteraire twist uit de jaren 1828-’30,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 102-122.
  • C.A. Burgers, ‘De Friese wapens tussen andere wapeninwevingen in Haarlemse linnen tafeldamasten uit de 17e eeuw,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 123-148.
  • F.E. van Ruyven, ‘Harlinger goud- en zilversmeden,’ De Vrije Fries 44 (1960), pp. 149-188.

Laatste online artikelen