Nummer 43 (1957)

  • P. Wijbenga, ‘Enkele aanwijzingen en problemen bij de oudste bewoningsgeschiedenis van Nederland,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 5-89.
  • O. Postma, ‘Essen op de Friese klei,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 90-99.
  • C. Woebcken, ‘Die vier Grafschaften Frieslands nach Ablauf der Normannenzeit,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 100-104.
  • J.J. Kalma, ‘Volkswijsheid op drinkhoorns,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 105-119.
  • A.M. Lubberhuizen-van Gelder, ‘Voorindische sits in de klederdracht,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 120-129.
  • A. Baart Jr. en M.P. van Buytenen, ‘Bergums kerk, klooster en omgeving,’ De Vrije Fries 43 (1957), pp. 130-173.

Laatste online artikelen