Nummer 36 (1941)

  • A.L. Heerma van Voss en Nanne Ottema, ‘Friesma-State te Idaard,’ De Vrije Fries 36 (1941) 1-43.
  • A. van der Minne, ‘Het familieportret van Wijbrand de Geest te Stuttgart en het gezin van Marcus Verspeeck,’ De Vrije Fries 36 (1941) 44-51.
  • B. Knipping, ‘De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden’, 36 (1941) 52-70.
  • M.P. van Buytenen, ‘De bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 36 (1941) 71-78.
  • K. Heeroma, ‘De herkomst van het Fries,’ De Vrije Fries 36 (1941) 79-101.
  • O. Postma, ‘De friesche steden en haar ‘uitburens’,’ 36 (1941) 102-130.
  • M.P. van Buytenen, ‘Kloosters onder Workum (Grauwe Zusters en Karthuizers),’ De Vrije Fries 36 (1941) 131-148.
  • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 36 (1941) 149-154.

Laatste online artikelen