Nummer 30 (1930)

  • P.C.J.A. Boeles, ‘De houding van Dr. Eelco Verwijs, ten opzichte van het Oera-Linda-Boek en het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 30 (1930) 1-52.
  • D. van Blom, ‘De onzijdigheids-verklaringen van Ameland,’ De Vrije Fries 30 (1930) 53-70.
  • A.L. Heerma van Voss, ‘Friesche troepen in Groot-Brittannië,’ De Vrije Fries 30 (1930) 71-80.
  • F.W.T. Hunger, ‘Over een gildebrief van de stad Bolsward voor de medicijnmeesters, chirurgijns en apothekers uit het jaar 1662,’ De Vrije Fries 30 (1930) 81-97.
  • J.R. van Beek, ‘Oude Friesche maten en het toezicht daarop,’ De Vrije Fries 30 (1930) 98-106.
  • A.L. Heerma van Voss, ”Huiselijke’ beslommeringen eens vrederechters,’ De Vrije Fries 30 (1930) 107-113.
  • P.C.J.A. Boeles, ‘Muntvondst te Beetsterzwaag in 1929,’ De Vrije Fries 30 (1930) 114-119.
  • S.A. Waller Zeper, ‘Van liefde coemt groot lijden,’ De Vrije Fries 30 (1930) 120-122.
  • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 30 (1930) 123-126.

Laatste online artikelen