Nummer 27 (1924)

 • G.A. Wumkes, ‘Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1776-1779,’ De Vrije Fries 27 (1924) 1-7.
 • O. Postma, ‘Een Friesch dorp in 1546,’ De Vrije Fries 27 (1924) 8-17 .
 • Nanne Ottema, ‘Friesche Majolica,’ De Vrije Fries 27 (1924) 18-76.
 • G. Haitsma Mulier, ‘Het wapen der gemeente Sloten (Fr.),’ De Vrije Fries 27 (1924) 77.
 • S.A. Waller Zeper, ‘Nogmaals Cammingahunderi,’ De Vrije Fries 27 (1924) 77-78.
 • S.A. Waller Zeper, ‘Voorwaardelijke vrijstelling van hoorigheid,’ De Vrije Fries 27 (1924) 78-80 .
 • G. Das, ‘Een Friesche familie in de zeventiende eeuw,’ De Vrije Fries 27 (1924) 81-117.
 • —, ‘Fragment uit een brief van Meinardus aan Lieuwe van 12 Febr. (o. st.) 1634,’ De Vrije Fries 27 (1924) 118 .
 • S.A. Waller Zeper, ‘De collectie Burmania-Eysinga,’ De Vrije Fries 27 (1924) 119-176.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Kapitein Jan Coenders, varende voor de admiraliteit van Friesland,’ De Vrije Fries 27 (1924) 177-179 .
 • S.A. Waller Zeper, ‘De oorsprong van het wapen van de provincie Friesland,’ De Vrije Fries 27 (1924) 180-184.
 • L.J. van Apeldoorn, ‘De historische ontwikkeling van het grondbezit in Friesland,’ De Vrije Fries 27 (1924) 185-228.
 • Nanne Ottema, ‘De uurwerkmakerskunst in Friesland,’ De Vrije Fries 27 (1924) 229-267 .
 • O. Postma, ‘Virga en Pes in de registers der kloosters te Fulda en te Werden. Bijdrage tot de kennis van de oud-Friesche hoeve,’ De Vrije Fries 27 (1924) 268-301.
 • S.A. Waller Zeper, ‘De oorsprong van de kleuren der Hindelooper sierkunst,’ De Vrije Fries 27 (1924) 302-306.
 • A.E. van Giffen, ‘Het hunebed te Rijs in Gaasterland,’ De Vrije Fries 27 (1924) 307-325.
 • H.A. Poelman, ‘De handelsstad Hindeloopen,’ De Vrije Fries 27 (1924) 326-344.
 • F.W.T. Hunger, ‘Een brief van Rembertus Dodonaeus aan Dominicus a Burmania,’ De Vrije Fries 27 (1924) 345-351.
 • Nanne Ottema, ‘De Friesche majolica uit de eerste helft van de zestiende eeuw,’ De Vrije Fries 27 (1924) 352-368 .
 • G.A. Wumkes, ‘Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, I. De burgersociëteit te Heerenveen, 1795-1801,’ De Vrije Fries 27 (1924) 369-379.
 • G.A. Wumkes, ‘Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, II. Een brief van Johannes Henricus Nieuwold, 26 jan. 1808,’ De Vrije Fries 27 (1924) 379-384 .
 • G.A. Wumkes, ‘Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, III. Het Natuurkundig Gezelschap van St. Anna Parochie, 1854-1887,’ De Vrije Fries 27 (1924) 385-392 .

Laatste online artikelen