Nummer 25 (1917)

 • L. Knappert, ‘Stadhouder, grietman en predikant,’ De Vrije Fries 25 (1917) 1-31.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Johan Winkler’s nagelaten geschrift over het Oera- Linda-Bok,’ De Vrije Fries 25 (1917) 32-53.
 • G.A. Wumkes, ‘Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1780-1784,’ De Vrije Fries 25 (1917) 54-70 .
 • C.W. Vollgraff, en P.C.J.A. Boeles, ‘Friesland in den Romeinschen tijd. I. Eene Romeinsche koopacte uit Tolsum. II. De vondsten uit de terp ‘Groot Tolsum’. De invoer van terra sigillata in Friesland,’ De Vrije Fries 25 (1917) 71-125 .
 • R. Visscher, ‘Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers,’ De Vrije Fries 25 (1917) 126-133.
 • P. Sipma, ‘De oorsprong van het Friesche tooneel,’ De Vrije Fries 25 (1917) 134-183 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Naschrift,’ De Vrije Fries 25 (1917) tussen 183 en 184.
 • R. Visscher, ‘Friesche bibliographie, 1915-1916,’ De Vrije Fries 25 (1917) 184-193.
 • —, ‘Verslag van den Conservator der archaeologische afdeelingen,’ De Vrije Fries 25 (1917) 202-209 .
 • —, ‘Verslag van den Directeur van het Friesch Museum,’ De Vrije Fries 25 (1917) 210-211 .
 • —, ‘Verslag van den Bibliothecaris,’ De Vrije Fries 25 (1917) 212-222.
 • —, ‘Ledenlijst, met lijst van Genootschappen,’ De Vrije Fries 25 (1917) 223-235 .

Laatste online artikelen