Nummer 19 (1900)

 • M.E. van der Meulen, ‘Samuel Haringhouk, een man van beteekenis in Bolsward in de 17de eeuw,’ De Vrije Fries 19 (1900) 3-26 .
 • M.E. van der Meulen. ‘Lijst der werken bij Samuel Haringhouk gedrukt en uitgegeven,’ De Vrije Fries 19 (1900) 27-32.
 • [W.B.S.] Boeles, ‘Oude drukwerken, betreffende Friesland en Groningen,’ De Vrije Fries 19 (1900) 33-40 .
 • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Laatste stuk der Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,’ De Vrije Fries 19 (1900) 41-182 .
 • T.J. de Boer, ‘Trekkingslijst van een loterij in 1606,’ De Vrije Fries 19 (1900) 185-204.
 • T.J. de Boer, ‘Reyner Bogerman’s Friesche Rijmspreuken,’ De Vrije Fries 19 (1900) 205-280 .
 • T.J. de Boer, ‘Kunst in Friesland, I-VI, 19 (1900) 281-292 .
 • T.J. de Boer, ‘Oorkonden uit het Familie-Archief Van Sminia (1450- 1535),’ De Vrije Fries 293-316 .
 • P.J. Blok, ‘Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw,’ De Vrije Fries 19 (1900) 317-334.
 • J.B. Schepers, ‘Chronologie van de werken van Eeltje Halbertsma,’ De Vrije Fries 19 (1900) 335-354 .
 • G.H. van Borssum Waalkes, ‘De Grietenij Doniawerstal in het einde der 16e en een goed deel der 17e eeuw,’ De Vrije Fries 19 (1900) 355-432.
 • A.J. Andreae, ‘ 1648-1898, Friesland bij den Vrede van Munster,’ De Vrije Fries 19 (1900) 435-474.
 • Ph. van Blom, ‘Geschiedenis van Oud Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt,’ De Vrije Fries 19 (1900) 479-792

Laatste online artikelen