Nummer 14 (1881)

  • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Epo van Douwma te Huizum. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming in Friesland, voor een goed deel uit onuitgegeven stukken,’ De Vrije Fries 14 (1881) 1-110 .
  • Johan Winkler, ‘Een en ander over Friesche eigennamen (vervolg),’ De Vrije Fries 14 (1881) 111-154 .
  • R. Feenstra, ‘Willehad, een apostel der Friezen,’ De Vrije Fries 14 (1881) 155-189 .
  • An., ‘Verspreide gedichten van Gijsbert Japiks,’ De Vrije Fries 14 (1881) 190-192 .
  • A.J. Andreae, ‘Bijdrage tot de Burgerlijke en Kerkelijke Indeeling van Friesland tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de 8ste eeuw tot 1580,’ De Vrije Fries 14 (1881) 193-333 .
  • Ph. van Blom, ‘De Dorpgemeenten in Friesland,’ De Vrije Fries 14 (1881) 335-443 .

Laatste online artikelen