Nummer 10 (1865)

 • J.H. Halbertsma, ‘De vertaling des Euangeliums van Mattheus in het Land-friesch,’ De Vrije Fries 10 (1865) 1-77.
 • E. Verwijs, ‘De namen der Vrouw bij den Germaan. Eene voorlezing,’ De Vrije Fries 10 (1865) 78-97 .
 • W.J.C. van Hasselt, ‘Bladvulling,’ De Vrije Fries 10 (1865) 98-99.
 • R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Markerhoofd,’ De Vrije Fries 10 (1865) 101-143.
 • L.J.F. Janssen, ‘De grafsteen te Rinsumageest van het jaar 1341,’ De Vrije Fries 10 (1865) 144-151 .
 • W. Eekhoff, ‘Naschrift,’ De Vrije Fries 10 (1865) 150-151 .
 • H.W. Tijdeman, ‘Voorlezing over brieven door Jogchem Hopperus aan Wigle Aytta, in 1554-1561 geschreven. Met aanteekeningen door Mr. J. Dirks,’ De Vrije Fries 10 (1865) 152-187.
 • —, ‘Varia I-V,’ De Vrije Fries 10 (1865) 188-200.
 • J.D., ‘Bijvoegsel,’ De Vrije Fries 10 (1865) 201-202 .
 • W. Eekhoff, ‘Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen vóór en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen,’ De Vrije Fries 10 (1865) 201-343.
 • J.H. Halbertsma, ‘Die Nord-Friesische Sprache nach der Moringer Mundart, zur Vergleichung mit den verwandten Sprachen von Bende Bendsen,’ De Vrije Fries 10 (1865) 345-438 .
 • J. Dirks, ‘Brokstukken uit mijn Dagboek (Een avond aan den Giesbach, De Friesche-Zweedsche Sage in het Ober-Hasli-thal, Een morgen op den Brünig),’ De Vrije Fries 10 (1865) 439-472.

Laatste online artikelen