Genoegens van zout, zand en strand

(20ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Jacob van Lennep, toch wel wat gewend, kwam bijna woorden tekort om in 1823 de pracht te beschrijven die voor zijn voeten lag toen hij onder Rijs aan de boorden van de Zuiderzee stond: ‘Maar hemel! Als ’t heuvelpad en ’t dennenwoud verdwijnen, maakt ons een betoverend toneel zeer opgetogen.

Wereldspeler in aardappels

(20ste jaargang, nr.3, mei/juni 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is een sprookje dat Marijke Meu als eerste in Friesland aardappels at, in 1742. Wel was dat een slimme reclamezet: als iemand van vorstelijke bloede deze rare knol at, moest ze wel veilig zijn. In werkelijkheid werden aardappelen al decennia voor Marijke Meu gegeten; het was relatief goedkoop volksvoedsel, dat weinig eisen aan grond en klimaat stelde.

De bloei van Fries toneel

(20ste jaargang, nr.2, maart/april 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Friesland houdt van toneel: bijna elk dorp heeft zijn eigen gezelschap, van Achlum tot IJsbrechtum. Jubbega telt er zelfs vier. De meeste spelen in het Fries. Maar liefst 138 gezelschappen zijn aangesloten bij de Stichting Amateurtoaniel Fryslân die opleidingen biedt en wedstrijden houdt om de kwaliteit te verbeteren.

De wanhoop van 1914-1918

(20ste jaargang, nr.1, januari/februari 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Er is in Europa een enorme stroom herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog op gang gekomen. In Nederland, en zeker bij ons in Friesland, is dat een stuk minder. De 'Grote Oorlog' is hier in de vergetelheid geraakt. Erger nog: de meeste Friezen weten alleen de naam van Mata Hari te noemen als het om '1914-1918' gaat.

De keuzes van 1813

(19de jaargang, nr.6, november/december 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Dit en de komende twee jaar wordt veel aandacht besteed aan "200 jaar koninkrijk". "1813" is een belangrijk jaar in de vaderlandse geschiedenis. Het geldt als een nieuwe start op de puinhopen van de Franse Tijd.

Friesland en de Gouden Eeuw

(19de jaargang, nr.5, september/oktober 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De cruciale periode in de vaderlandse geschiedenis is de onvoorstelbare uitbarsting van ondernemingslust eind 16de, eerste helft 17de eeuw. In economische, maar zeker ook in culturele zin ontstegen de kustgewesten met adembenemende ideeënrijkdom en productie elke concurrentie.