Hooibroei

(22ste jaargang, nr.4, juli /augustus 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Boeren hooien niet meer en daarmee lijkt het begrip ‘hooibroei’ thuis te horen in de geschiedenis. Uiteraard bestaat het verschijnsel nog steeds, maar lang niet meer zo wijdverbreid als in de jaren vijftig-zestig. De ellende die het met zich meebracht is navenant afgenomen.

Baanbrekend boerderijenonderzoek

(22ste jaargang, nr.3, mei/juni 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Beeldbepalend onderdeel in het Friese landschap is de boerepleats, sinds jaar en dag het stoere baken van sociale, economische maar ook landschappelijke samenhang. Maar de pleatsen maken in hoog tempo plaats voor boerderettes en iele veeloodsen.

Dramatische klap op Mirns

(22ste jaargang, nr.2, maart/april 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling ervoor nog springlevend. Nieuwe oorlogsmusea (er is een Holocaustmuseum in Amsterdam in oprichting), een niet te stelpen stroom boeken en ook onderzoek naar de vele neergestorte vliegtuigen.

Een Hindelooper zeereis

(22ste jaargang, nr.1, januari/februari 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In het Museum Hindeloopen hangt het 18de-eeuwse schilderij 'De ree van Hindeloopen' van G.S. Hutting (zie omslag), waarop twee schepen te zien zijn met bedrijvigheid aan boord. Dit beeld van de rede van Hindeloopen is ons vreemd en prikkelt de fantasie: waar gingen die schepen heen?

Lijken als hondenvoer

(21ste jaargang, nr.6, november/december 2015)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een archeologische vondst in de krant. Wat daarbij opvalt is dat ze almaar spectaculairder lijken te worden: gevolg van de ook in die tak van wetenschap voortwoekerende publicatie-rat race?

Doodendraad – Duitse stroomdraad kost ook Friese levens

(21ste jaargang, nr 5, september/oktober 2015)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Tussen april en augustus 1915 trok de Duitse bezetter van België een 350 kilometer lange draadversperring, onder 2.000 Volt spanning, langs de grens met Nederland. Deze 'Doodendraad' is uit ons geheugen verdwenen. 'Den draad' heeft echter ook Friese levens gekost; daarover in deze Fryslân een schrijnend verslag van Kees Bangma.