Land van Latijn

(24ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De universiteit van Franeker verbeeldt nog altijd een Friese fantoompijn. Met University Campus Fryslân wordt een nieuwe poging gedaan het ‘verloren academische terrein’ voor de provincie enigszins terug te winnen. Maar wat ging er destijds eigenlijk verloren?

Paleizen van het platteland?

(24ste jaargang, nr.3, mei/juni2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Nu almaar meer mensen zich een mening vormen over het landschap, worden ook de daarin prominent aanwezige boerderijen onderwerp van discussie. Hoog tijd ons te verdiepen in het ontstaan van de Friese boerderij.

Heer van stand

(24ste jaargang, nr.2, maart/april 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Wigle van Aytta, Wirdumer van goede komaf, verwierf een status die geen Fries voor of na hem wist te bereiken. Wigle, naar de geleerde mode verlatijnsd tot Viglius, doorliep een bestuurlijk-wetenschappelijke loopbaan om vervolgens aan het Habsburgse hof te Brussel tot de hoogste kringen door te dringen.

Eenling in literaire leegte

(24ste jaargang, nr.1, januari/februari 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Begin 20ste eeuw leek de Friese literatuur op sterven na dood. Zelfs Jan Jelle Hof, voorman van de Friese Beweging, vond Fries een volkstaal, geen waarachtige cultuur. Net in die jaren schreef Teatse Holtrop uit IJlst. Maar de tijd zat hem dus tegen.

Onontgonnen terrein

(23ste jaargang, nr.6, november/december 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een van Johan Cruijffs diepzinnigheden is ‘je ziet het pas als je het doorhebt’, een doordenker die prima toepasbaar is op wat achter Friese gevels aan waardevol erfgoed schuilgaat.

500 jaar Reformatie

(23ste jaargang, nr.5, september/oktober 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Zo intensief de herdenking van Luthers stellingen in Duitsland wordt gevierd, zo tamelijk schouderophalend gebeurt dat in Friesland. De vergelijking dringt zich op met de gestage protestantisering die in de 16de eeuw onze contreien onderging.