Langs Swette en de Kûkhernsterwei

(25ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra ging op speurtocht naar de plekken die de bekende schrijver noemt in zijn bundels De vertellingen van Wilt Tjaarda.

Praktijkman Jan Timmer

(25ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In de decennia rond 1900 veranderde het boerenlandschap in veel opzichten door een stroom aan vernieuwingen. Aanjagers waren vernieuwers, individuen. De overheid speelde nauwelijks een rol.

Een danseres en een schilder

(25ste jaargang, nr.2, maart/april 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een opvallende pastel tussen de nieuwe aanwinsten die het Fries Museum dit voorjaar presenteert: Mata-Hari, geschilderd door Piet van der Hem, vooral door de vondst, vorig jaar, van een tiental brieven van de danseres aan de schilder.

Jappe Ippes, Hindelooper klippfiskpionier

(25ste jaargang, nr.1, januari/februari 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Klippfisk is een eeuwenoude methode voor het conserveren van vis. Pionier in de productie ervan, vooral in Kristiansund (Noorwegen), was de Hindelooper Jappe Ippes (1655-1718).

Verliefd in gouden jaren

(24ste jaargang, nr.6, november/december 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het Fries Museum heeft hoge verwachtingen van de tentoonstelling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw, aan de vooravond van het Rembrandtjaar 2019, en met een stevige Friese inbreng. Het thema is goed gekozen: twee beroemde mensen die verliefd op elkaar worden en tien jaar gelukkig samen zijn.

Joost Halbertsma, erflater

(24ste jaargang, nr.5, septimber/oktober 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Steeds minder Friezen krijgen het Frysk-eigene met de paplepel van de Rimen en Teltsjes bijgebracht. Sinds enkele decennia is de sokkel onder deze monumentale verhalen en gedichten van de Grouster broers Halbertsma weggetrokken.