Naar het Oosten!

(26ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het onder de voet lopen van westelijk Rusland in 1941 leek voor de Duitsers alle kans te bieden de droom van Lebensraum invulling te geven. Daar konden ze goed Germaanse broedervolken bij gebruiken.

Laat besef

(26ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Friesland was van begin 20ste eeuw tot in de jaren zestig bespikkeld met zuivelfabrieken. Ze produceerden niet alleen kaas en boter, maar ook veel afvalwater. Dat ging linea recta de dichtstbijzijnde sloot in, met als gevolg stank en vissterfte, vooral ’s zomers.

Hoezo bevrijding?

(26ste jaargang, nr. 2, maart/april 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Hoe gruwelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog Nederland trof, Friesland kwam er betrekkelijk ongeschonden van af. Toch was ook hier de uitbundigheid groot toen de geallieerde troepen in april 1945 triomfantelijk door de provincie trokken.

Beste melkers

(26ste jaargang, nr. 1, januari/februari 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Eind 19de, begin 20ste eeuw expandeerde de industrie in het Ruhrgebied tot ongekende omvang. Dat trok massa’s werkvolk, ook van het eigen platteland, waardoor daar gebrek aan arbeiders ontstond. In dat gat sprongen vooral Friezen.

Hoop op verlossing?

(25ste jaargang, nr. 6, november/december 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In het laatste kwart van de 19de eeuw leefden tienduizenden Nederlanders in uitzichtloze armoede. Geen werk, geen geld, geen eten. Belabberde huisvesting, aan kindermonden vaak geen gebrek. Trieste uitzichtloosheid is het lot van de laagste klassen.

Onverschrokken zeevaarders

(25ste jaargang, nr. 5, september/oktober 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Bij het woord ‘Viking’ heeft bijna iedereen meteen een beeld voor de geest. Op Wickie de Viking na zijn dat meestal weinig vreedzame voorstellingen.